Ülkeniz için tüzükle ilgili bilgiler veya diğer bilgiler

Ülkenizdeki Sony ürünleriyle alakalı tüzüklerle ilgili bilgi edinin.

Enerji verimliliği

Harici güç kaynakları üzerine çevreci tasarım bilgileri:

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktif 2009/125/EC ve ilga edici Komisyon Düzenlemesi (EC) No 278/2009 uyarınca harici güç kaynakları için çevreci tasarım gereksinimlerini belirten 1 Ekim 2019 tarihli KOMİSYON DÜZENLEMESİ (EU) 2019/1782, madde 2(b), Ek II uyarınca harici güç kaynakları için çevreci tasarım gereksinimlerine dair bilgi için lütfen verilen bağlantıya gidin, burada harici güç kaynağının model adına göre harici güç kaynağına ait bilgi aratabilirsiniz:

AB Enerji Etiketi nasıl anlaşılır?

Enerji Etiketleri "A++"dan (en verimli) "F"ye kadar (en az verimli) sıralanan alfabetik derecelerdir. 1062/2010 AB düzenlemesine göre mağazalarda ve çevrimiçi olarak satılan tüm televizyonların Enerji Etiketi olmalıdır. Bu Enerji Etiketi son zamanlarda kullanılmaktadır. Enerji verimliliği sınıfları sınırları zaman içinde Avrupa Komisyonu tarafından değiştirilmektedir.

Enerji Verimliliği

Yıllık XYZ kWh enerji tüketimi televizyonun 365 gün boyunca günde 4 saat çalıştığında tükettiği güce göre hesaplanır. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişecektir

Sony'de sürekli olarak her yıl enerji tüketimi açısından bir önceki modellere göre daha verimli ürünleri geliştirmeye ve üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Hatta televizyonlarımızın büyük çoğunluğunun Enerji Etiketi derecesi A++ ile A arasındadır ve B derecesinin altında ürünümüz bulunmamaktadır.

Geri Götürme/Geri Dönüşüm

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanların (WEEE), Atık Enerji Pillerinin ve Atık Ambalajların Bertaraf Edilmesi

Elektrikli ve elektronik ürünler, piller, akümülatörler ve ambalajlar bertaraf edileceğinde evsel atık muamelesi görmemeli, ayrı bir toplama sistemi üzerinden iade edilmelidir. Elektrikli veya elektronik ürün veya pilin üzerindeki üstü çizili çöp kutusu simgesi bunu açıklığa kavuşturacaktır. Bazı pillerde bu simge, pil %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa kurşun için kullanılan kimyasal sembolle (Pb) birlikte kullanılabilir.

Ürünlerin, pillerin ve ambalajın doğru bir şekilde bertaraf edildiğinden emin olarak, atığın yanlış işlenmesinin sebep olabileceği çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız. Konumuza bağlı olarak CD/DVD'leri ve kullanım kılavuzları gibi ambalaj olmayan kağıtları özel toplama sistemleri yoluyla bertaraf etmek mümkündür. Bu malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakları korumaya yardımcı olacaktır.

Ürünlerin, pillerin veya ambalajın iadesi ve geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen yerel Belediye Ofisiniz, evsel atık bertaraf hizmetiniz ya da ürünü veya pili satın aldığınız mağazayla iletişime geçin. Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü sebebiyle birleşik bir pille sürekli bağlantı gerektiren ürünlerde ise bu pil yalnızca vasıflı servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

Pil ile elektrikli ve elektronik ekipmanın düzgün bir şekilde muamele gördüğünden emin olmak için bu ürünleri kullanım ömürleri bittiğinde elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümüne uygun toplama noktasına verin. Diğer tüm piller için lütfen kullanım kılavuzundaki pili üründen güvenli bir şekilde nasıl çıkaracağınızı anlatan bölümü inceleyin. Lütfen pili çıkarıp atık pillerin geri dönüşümüne uygun toplama noktasına verin.

WEEE Yönergesi

Elektronik eşyaları asla evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin; bunların geri dönüşümleri ayrı olarak yapılmalıdır

Pil Yönergesi

Pilleri asla evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin; bunların geri dönüşümleri ayrı olarak yapılmalıdır

REACH

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

Zararlı maddelerin kullanımını kısıtlamaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra, Kimyasalların Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına (REACH) yönelik 1907/2006 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü uyarınca Sony de dahil olmak üzere AB'de faaliyet gösteren tüm şirketler çok sayıda yasal yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır; ürünlerimizde "REACH Aday Listesi"nde belirtilen "Çok Dikkatli Kullanılması Gereken Maddeler"in (SVHC) kullanımına dair müşterilere bilgi vermek de bunlara dahildir.