TEMEL LENS BİLGİLERİ

Netleme uzaklığı, görüş açısı ve perspektif
Odak uzaklığı

Odak uzaklığı

Netleme uzaklığı veya zum lensler söz konusu olduğunda netleme uzaklığı aralığı, genelde belirli bir fotoğraf veya fotoğrafçılık türü için lens seçilirken dikkate alınacak ilk husustur. Lensin netleme uzaklığı, fotoğrafçılar için çok önemli olan iki özelliği belirler: büyütme ve görüş açısı.

Netleme uzaklıkları ve büyütme oranları orantılı olarak büyür veya küçülür. Kısa netleme uzaklığına sahip geniş açılı lenslerin büyütme oranı da düşüktür, yani ortalama büyüklükteki bir nesnenin kadrajı doldurması için nesneye fiziksel olarak yaklaşmanız gerekir. Ancak bu, büyük nesneleri uzaktan çekim yapmadan kadraja sığdırabileceğiniz anlamına da gelir. Uzun netleme uzaklığına sahip telefoto lenslerin büyütme oranı da yüksektir, yani fotoğraf makinesinden uzaktaki nesnelerle kadrajı doldurabilirsiniz.

[1] Lensin ikincil bakış noktası [2] Netleme uzaklığı [3] Görüş açısı (çapraz ölçülür) [4] Netleme düzlemi (görüntü sensörü düzlemi)

Netleme uzaklığının teknik tanımı

- Teknik bilgiler -

Lensin netleme uzaklığı, netleme sonsuza ayarlandığında lensin ikincil bakış noktası ile arka netleme noktası arasındaki mesafe olarak tanımlanır. İkincil bakış noktası, optik lenste referans noktası olarak kullanılan altı adet "ana nokta"dan biridir (ön ve arka netleme noktaları, birincil ve ikincil nodal nokta ve birincil ve ikincil bakış noktaları). Bileşik lenste önceden tanımlanmış bir ikincil bakış noktası konumu yoktur; lensin tasarımına bağlı olarak bu konum lens silindirinin içinde ya da silindirin dışındaki herhangi bir noktada olabilir. Dolayısıyla lensin netleme uzaklığını kendi başınıza doğru olarak ölçmenizin kolay bir yolu yoktur.

Netleme uzaklığı ve görüş açısı

"Görüş açısı", fotoğraf makinesi sensörünün fotoğraf makinesinin önündeki sahnenin ne kadarını yakalayacağını tarif eder. Teknik terimlerle açıklamak gerekirse sensörde yakalanan sahnenin çapraz ölçülen açısal kapsamıdır. Görüş açısı tamamen lensin netleme uzaklığı ve fotoğraf makinesi sensörünün formatı tarafından belirlenir, yani herhangi bir lensle elde edeceğiniz görüş açısı 35 mm full frame ve APS-C formatlı fotoğraf makinelerinde farklı olur. Eşit netleme uzaklığına sahip farklı lensler, aynı boyuttaki sensörle kullanıldığında her zaman aynı görüş açısını verir.

"Netleme uzaklığı - görüş açısı" karşılaştırması, hem 35 mm full frame hem de APS-C formatlı fotoğraf makineleri için bu ilişkiyi örneklendirmektedir.

* ( ) netleme uzaklığı: 35 mm full frame sensörlü değiştirilebilir lensli dijital fotoğraf makinelerine takıldığında eşdeğer netleme uzaklığı

Perspektif

Uzun netleme uzaklıklarında, ön planda ve arka planda bulunan nesneler son görüntüde genellikle birbirlerine daha yakın görünür. Bu efekte kimi zaman "telefoto sıkıştırması" denir ancak bu durum lensin kendisinden kaynaklanmaz. Telefoto lens kullanırken nesnelerinizle aranıza daha fazla mesafe koymanız gerekir. Bu yüzden, fotoğraf makinesi ile ön ve arka plandaki nesneler arasındaki mesafeye kıyasla bu nesneler birbirlerine daha yakın olurlar. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, ön ve arka plandaki nesneler ile fotoğraf makinesi arasında kayda değer bir mesafe olduğu için son görüntüdeki göreceli boyutları gerçeğe daha yakın olur. Geniş açılı lensle çekim yaparken normalde ön plandaki nesnelere yaklaşmanız gerekir, bu yüzden uzaktaki nesneler göreceli olarak daha küçük görünür. Görünür perspektifteki fark, aslında nesnenizden ne kadar uzakta olduğunuzun bir sonucudur.

24 mm netleme uzaklığında görüntü

24 mm netleme uzaklığı, 84 derece görüş açısı

300 mm netleme uzaklığında görüntü

300 mm netleme uzaklığı, 8 derece görüş açısı