Makale Kimliği : 00126450 / Son Değiştirilme Tarihi : 22.05.2023Yazdır

Windows 10 Uyumluluk Bilgisi

  Sony ürünlerini tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

  Sony ürünlerinin Microsoft Corporation tarafýndan 29 Temmuz 2015 tarihinde yayýnlanmasý planlanan Windows 10 ile uyumluluðu ve yükseltme bilgileri hakkýnda. Lütfen aþaðýda listelenen ilgili ürün kategorisi Web sayfasýna göz atýn.

  Bilgisayarlar Televizyon ve Ev Sinemasý
  • Televizyon (Deðerlendiriliyor)

  Dijital Görüntüleme
  • Deðiþtirilebilir lensli fotoðraf makineleri (Deðerlendiriliyor)
  • Kompakt fotoðraf makineleri (Deðerlendiriliyor)
  • Video kameralar (Deðerlendiriliyor)
  • Fotoðraf çerçeveleri (Deðerlendiriliyor)
  • Fotoðraf yazýcýlarý (Deðerlendiriliyor)
  • Aksesuarlar (Deðerlendiriliyor)
  • Uygulama Yazýlýmý (Deðerlendiriliyor)
  • PlayMemories Camera Apps (Deðerlendiriliyor)
  • PlayMemories Online
  Ev Ses
  • Mikro sistemler (Deðerlendiriliyor)
  • Hi-Fi bölümleri (Deðerlendiriliyor)
  • Uygulama Yazýlýmý (Deðerlendiriliyor)
  Taþýnabilir Ses
  • WALKMAN MP3 ve MP4 video  
  • Kulaklýklar (Deðerlendiriliyor)
  • Baðlantý Ýstasyonlarý ve Hoparlörler (Deðerlendiriliyor)
  • Ses Kayýt Cihazlarý, Doðrusal PCM Kayýt Cihazlarý (Deðerlendiriliyor)
  • Uygulama Yazýlýmý (Deðerlendiriliyor)

  Depolama ve Kayýt Ortamý
  • Bellek kartlarý (Deðerlendiriliyor)
  • USB flash sürücüler (Deðerlendiriliyor)
  • Harici Sabit Disk Sürücüler (Deðerlendiriliyor)
  • Uygulama Yazýlýmý (Deðerlendiriliyor)

  Araç içi eðlence
  • AV Alýcý (Deðerlendiriliyor)
  • Araç Navigasyon modülü (Deðerlendiriliyor)
  • Uygulama Yazýlýmý (Deðerlendiriliyor)

  Spor Eðlence