Music Center for PC

  SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

  ÖNEMLİ:

  YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞBU NİHAİ KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ (“EULA”) DİKKATLE OKUYUN. YAZILIMI KULLANARAK İŞBU EULA’NIN KOŞULLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. İŞBU EULA’NIN KOŞULLARINI KABUL ETMEZSENİZ, YAZILIMI KULLANAMAZSINIZ.

  İşbu SKLS, siz ve Sony Corporation (“SONY”) arasındaki yasal bir sözleşmedir. İşbu SKLS, uygulama yazılımı ve bilgisayar yazılımı da dahil olmak üzere SONY ve/veya üçüncü şahıs lisans verenler (SONY bağlı kuruluşları da dahil) ve bunların ilgili bağlı kuruluşlarına (hepsi birlikte “ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLER”) ait “Sony | Music Center for PC” yazılımına ve SONY tarafından temin edilen her türlü güncelleme/yükseltmeye, söz konusu yazılıma yönelik her türlü basılı, çevrimiçi veya farklı elektronik belgeye ve söz konusu yazılımın çalıştırılmasıyla oluşan tüm veri dosyalarına (hepsi birlikte “YAZILIM”) ilişkin haklarınızı ve yükümlülüklerinizi yönetmektedir.

  Yukarıda bahsi geçenlere bakılmaksızın, YAZILIMDA bulunan, bağımsız bir nihai kullanıcı lisans sözleşmesine sahip (GNU Genel Kamu lisansı ve Kiralayan/Kitaplık Genel Kamu Lisansı da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm yazılımlar, söz konusu bağımsız nihai kullanıcı lisans sözleşmesince gerekli tutulduğu ölçüde işbu EULA’nın koşulları yerine söz konusu geçerli bağımsız nihai kullanıcı lisans sözleşmesince kapsanacaktır (“HARİÇ TUTULAN YAZILIMLAR”).

  YAZILIM LİSANSI

  YAZILIM lisanslıdır, satılmaz. YAZILIM telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları ve uluslararası antlaşmalarca korunmaktadır.

  TELİF HAKKI

  YAZILIMDAKİ ve YAZILIMA (YAZILIMA dahil edilmiş her türlü görüntü, fotoğraf, animasyon, video, ses, müzik, metin ve “uygulamacıklar” da dahil) dair tüm haklar ve mülkiyet SONY’e veya bir ya da daha fazla ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİYE aittir.

  LİSANS VERİLMESİ

  SONY size yalnızca uyumlu cihazınızla (“CİHAZ”) bağlantılı olarak ve yalnızca ticari olmayan, kişisel kullanımınız için YAZILIMI kullanmak üzere sınırlı bir lisans vermektedir. SONY, SONY Bağlı Kuruluşu (altta tanımlanmaktadır) ve ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLER işbu SKLS’nin özellikle size vermediği YAZILIMDAKİ ve YAZILIMA dair her türlü hakkı, mülkiyeti ve menfaati (tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) açıkça saklı tutmaktadır.

  İşbu SKLS’deki “SONY Bağlı Kuruluşu”, SONY’nin nihai ana şirketi olan Sony Corporation’ı ve Sony Corporation tarafından kontrol edilen tüm tüzel kişilikleri ifade etmektedir. “Kontrol” ifadesi, söz konusu şirketteki oy hisselerinin en az yüzde ellisine (%50) doğrudan veya dolaylı olarak sahip olma veya bir kuruluştaki yönetim kararlarını gerçekte kontrol etme yetkisine sahip olmayı ifade etmektedir.

  GEREKLİLİKLER VE SINIRLANDIRMALAR

  YAZILIMIN herhangi bir parçasını tamamen veya kısmen kopyalayamaz, yayınlayamaz, uyarlayamaz, yeniden dağıtamaz, kaynak kod türetmeye çalışamaz, değiştiremez, ters mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez veya parçalarına ayıramazsınız ya da YAZILIM tarafından kasıtlı olarak kolaylaştırılmış türev işler olmadıkça, YAZILIMDAN herhangi bir türemiş iş oluşturamaz veya YAZILIMIN türemiş işini yapamazsınız. YAZILIMIN herhangi bir dijital haklar yönetimi işlevini değiştiremez veya karıştıramazsınız. YAZILIMIN herhangi bir işlevini veya korumasını ya da YAZILIMA işlevsel olarak bağlı herhangi bir mekanizmasını atlatamaz, değiştiremez, iptal edemez veya engelleyemezsiniz. SONY tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, YAZILIMIN herhangi bir bağımsız bileşenini bir CİHAZDAN daha fazlasında kullanmak için ayıramazsınız. YAZILIM üzerindeki herhangi bir ticari markayı veya bildirimi kaldıramaz, değiştiremez, üzerini kapatamaz veya tahrif edemezsiniz. YAZILIMI paylaşamaz, dağıtamaz, kiralayamaz, kiraya veremez, alt lisanslandıramaz, atayamaz, devredemez veya satamazsınız. YAZILIMIN performansının bağlı olduğu YAZILIM dışındaki yazılımlar, ağ hizmetleri veya diğer ürünler tedarikçilerin (yazılım tedarikçileri, hizmet sağlayıcılar ya da SONY veya SONY Bağlı Kuruluşu) takdirine göre kesilebilir veya sonlandırılabilir. SONY ve söz konusu tedarikçiler YAZILIMIN, ağ hizmetlerinin veya diğer ürünlerin kullanılabilirliğinin devam edeceğini veya kesinti ya da değişiklik olmadan çalışacağını garanti etmemektedir.

  HARİÇ TUTULAN YAZILIMLAR VE AÇIK KAYNAK KODLU BİLEŞENLER

  Yukarıda bahsi geçen sınırlı lisans verilmesi hususuna bağlı olmaksızın, YAZILIMIN HARİÇ TUTULAN YAZILIMLAR içerebileceğini kabul etmektesiniz. Bir takım HARİÇ TUTULAN YAZILIMLAR açık kaynak kodlu yazılım lisansları (“AÇIK KAYNAK KODLU BİLEŞENLER”) kapsamında olabilir; yani, söz konusu lisans altında lisanslanmış yazılımın dağıtılmasının koşulu olarak dağıtıcının yazılımı kaynak kodu formatında kullanılabilir yapmasını gerektiren tüm lisanslar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Açık Kaynak Girişimi tarafından açık kaynak kodlu lisans olarak onaylanmış her türlü yazılım lisansı veya esas olarak benzer her türlü lisansı ifade etmektedir. Açıklama gerekmesi halinde veya gerektiği ölçüde, zaman zaman YAZILIMA dahil olan AÇIK KAYNAK KODLU BİLEŞENLERİNİN bir listesi ve kullanımını yöneten koşul ve şartlar için lütfen http://oss.sony.net/Products/Linux adresini veya SONY tarafından düzenlenmiş diğer İnternet sitelerini ziyaret edin. Söz konusu koşul ve şartlar ilgili üçüncü şahıs tarafından herhangi bir zamanda size karşı sorumluluğu olmaksızın değiştirilebilir. HARİÇ TUTULAN YAZILIMLARI kapsayan lisansların gerektirdiği ölçüde, söz konusu lisansların koşulları işbu EULA yerine geçerli olacaktır. HARİÇ TUTULAN YAZILIMLAR için geçerli lisansların koşulları işbu EULA’daki söz konusu HARİÇ TUTULAN YAZILIMLAR bakımından herhangi bir kısıtlamayı yasaklarsa, söz konusu kısıtlama bu HARİÇ TUTULAN YAZILIM için geçerli olmayacaktır. AÇIK KAYNAK KODLU BİLEŞENLER için geçerli lisansların koşullarının SONY’nin YAZILIMLA bağlantılı kaynak kodu temin etmesi için bir teklif yapmasını gerektirirse, bu teklif işbu vesileyle yapılmaktadır.

  YAZILIMIN TELİF HAKKI OLAN MATERYALLERLE KULLANIMI

  YAZILIM, sizin ve/veya üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan içeriğin görüntülenmesi, saklanması, işlenmesi ve/veya kullanılması için sizin tarafınızdan kullanılabilir. Söz konusu içerik telif hakkı, diğer fikri mülkiyet kanunları ve/veya sözleşmeler tarafından korunabilir. YAZILIMI yalnızca söz konusu içerik için geçerli bu kanunların ve sözleşmelerin tümüne uygun olarak kullanmayı kabul etmektesiniz. SONY’nin YAZILIM tarafından saklanan, işlenen veya kullanılan içeriğin telif hakkını korumak için uygun önlemleri alabileceğini kabul etmektesiniz. Söz konusu önlemler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir takım YAZILIM özellikleriyle yedekleme ve yeniden yükleme sıklığınızı sayma, verilerin geri yüklenmesini sağlamak için talebinizi kabul etmeyi reddetme ve YAZILIMI yasa dışı kullanımınız durumunda işbu EULA’nın feshedilmesini içermektedir.

  İÇERİK HİZMETİ

  LÜTFEN YAZILIMIN BİR VEYA DAHA FAZLA İÇERİK HİZMETİ ARACILIĞIYLA KULLANDIRILAN İÇERİKLE (“İÇERİK HİZMETİ”) KULLANILMAK İÇİN TASARLANABİLECEĞİNİ DE UNUTMAYIN. HİZMETİN VE İÇERİĞİN KULLANIMI O İÇERİK HİZMETİNİN HİZMET KOŞULLARINA TABİDİR. BU KOŞULLARI KABUL ETMEYİ REDDEDERSENİZ, YAZILIMI KULLANIMINIZ SINIRLI OLACAKTIR. YAZILIM ARACILIĞIYLA KULLANILAN BAZI İÇERİK VE HİZMETLERİN, SONY VE SONY BAĞLI KURULUŞLARININ ÜZERİNDE KONTROLÜ OLMAYAN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN SAĞLANABİLECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. İÇERİK HİZMETİNİN KULLANIMI İNTERNET BAĞLANTISI GEREKTİRİR. İÇERİK HİZMETİ HERHANGİ BİR ZAMANDA SONLANDIRILABİLİR.

  İNTERNET BAĞLANTISI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMETLERİ

  Bazı YAZILIM özelliklerine erişimin yalnızca sizin sorumlu olduğunuz bir İnternet bağlantısı gerektirebileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, İnternet hizmet sağlayıcısı ve kontör ücretleri de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet bağlantınızla ilişkili tüm üçüncü şahıs ücretlerin ödenmesinden yalnızca siz sorumlusunuz. YAZILIMIN çalışması, İnternet bağlantınızın ve hizmetinizin özelliklerine, bant genişliğine ve teknik kısıtlamalarına bağlı olarak sınırlı veya kısıtlamalı olabilir. Söz konusu İnternet bağlantısının sağlanması, kalitesi ve güvenliği yalnızca bu hizmeti sağlayan üçüncü şahsın sorumluluğudur.

  İHRACAT VE DİĞER YÖNETMELİKLER

  İkamet etmekte olduğunuz bölgede veya ülkede yürürlükteki tüm ihracat ve yeniden ihracat kısıtlamaları ve yönetmeliklerine uymayı ve YAZILIMI yasaklı bir ülkeye veya farklı biçimde herhangi bir kısıtlamayı veya yönetmeliği ihlal edecek şekilde aktarmamayı veya aktarılmasına izin vermemeyi kabul etmektesiniz.

  YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER

  YAZILIM arızaya dayanıklı değildir ve nükleer tesislerin operasyonları, uçak navigasyonu veya iletişim sistemleri, hava trafiği kontrolü, doğrudan yaşam destek makineleri veya silah sistemleri gibi YAZILIM arızasının ölüme, kişisel yaralanmaya veya ciddi fiziksel hasara veya çevre hasarına neden olabilecek (“YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER”) bozulma korumalı performans gerektiren tehlikeli ortamlarda çevrimiçi kontrol ekipmanı olarak tasarlanmamış, üretilmemiş veya bu şekilde kullanılması veya yeniden satılması amaçlanmamıştır. SONY, SONY Bağlı Kuruluşu, her bir ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİ ve bunların ilgili bağlı kuruluşlarının her biri özellikle YÜKSEK RİSKLİ FAALİYETLER açısından her türlü açık veya zımni garantiyi, görevi veya uygunluk durumunu açıkça reddetmektedir.

  YAZILIM ÜZERİNDEKİ GARANTİNİN HARİÇ TUTULMASI

  YAZILIMIN kullanımına dair yegâne riskin size ait olduğunu ve YAZILIMIN kullanımından sizin sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. YAZILIM, “OLDUĞU GİBİ”, herhangi türden bir garanti, yükümlülük veya koşul olmadan temin edilmektedir.

  SONY, SONY BAĞLI KURULUŞLARI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİN HER BİRİ (bu Bölümün amaçları doğrultusunda, SONY, SONY Bağlı Kuruluşları ve her bir ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİ birlikte “SONY” olarak anılacaktır) ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK, İHLAL ETMEME VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLER, YÜKÜMLÜLÜKLER VE KOŞULLARI AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. SONY, (A) YAZILIMLARIN HERHANGİ BİRİNDE YER ALAN İŞLEVLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞI VEYA BUNLARIN GÜNCELLENECEĞİ, (B) YAZILIMLARIN HERHANGİ BİRİNİN ÇALIŞMASININ DOĞRU VEYA HATASIZ OLACAĞI YA DA HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİ, (C) YAZILIMIN BAŞKA HERHANGİ BİR YAZILIMA, DONANIMA VEYA VERİYE ZARAR VERMEYECEĞİ, (D) YAZILIMIN PERFORMANSININ BAĞLI OLDUĞU HERHANGİ BİR YAZILIMIN, AĞ HİZMETİNİN (İNTERNET DE DAHİL) VEYA ÜRÜNLERİN (YAZILIM DIŞINDAKİ) BULUNABİLİR, KESİNTİSİZ VEYA DEĞİŞTİRİLMEMİŞ OLMAYA DEVAM EDECEĞİ YÖNÜNDE VE (E) YAZILIMIN DOĞRULUĞU, KESİNLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ BAKIMINDAN VEYA FARKLI BİR BİÇİMDE YAZILIMIN KULLANIMIYLA İLGİLİ VEYA KULLANIMININ SONUÇLARIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEMEKTE VEYA KOŞUL YA DA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR.

  SONY VEYA YETKİLİ BİR SONY TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN SÖZLÜ YA DA YAZILI HİÇBİR BİLGİ VEYA TAVSİYE BİR GARANTİ, YÜKÜMLÜLÜK YA DA KOŞUL OLUŞTURMAYACAK VEYA İŞBU GARANTİNİN KAPSAMINI ARTTIRMAYACAKTIR. YAZILIMIN HATALI OLDUĞUNUN KANITLANMASI HALİNDE, TÜM GEREKLİ SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTMENİN MASRAFININ TAMAMINI SİZ ÜSTLENİRSİNİZ. BAZI YARGI ALANLARI, ZIMNİ GARANTİLERİN MUAF TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR; BU DURUMDA BU MUAFİYETLER SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

  SINIRLI SORUMLULUK

  SONY, SONY BAĞLI KURULUŞU VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLERİN HİÇBİRİ (bu Bölümün amaçları doğrultusunda, SONY, SONY Bağlı Kuruluşları ve her bir ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİ birlikte “SONY” olarak anılacaktır) KÂR KAYBI, GELİR KAYBI, VERİ KAYBI, YAZILIMIN VEYA İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR DONANIMIN KULLANIM KAYBI, ARIZALI GEÇEN SÜRE VE KULLANICI ZAMANI DA DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SÖZ KONUSU HASAR OLASILIĞI BAKIMINDAN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE HERHANGİ AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİNİN İHLALİ, SÖZLEŞMENİN İHLALİ, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK İÇİN VEYA YAZILIMLA İLGİLİ BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL TEORİ GEREĞİ HERHANGİ BİR ARIZİ VEYA DOLAYLI HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. HER DURUMDA, İŞBU EULA’NIN HERHANGİ BİR HÜKMÜ GEREĞİ BUNLARIN HEPSİNİN TOPLAM SORUMLULUĞU YAZILIM İÇİN FİİLEN ÖDENEN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR. BAZI YARGI ALANLARI, ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN MUAF TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR; BU DURUMDA BU MUAFİYET VEYA SINIRLANDIRMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

  OTOMATİK GÜNCELLEME ÖZELLİĞİ

  Zaman zaman SONY, SONY Bağlı Kuruluşları veya ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİLER, SONY’nin, SONY Bağlı Kuruluşları’nın veya üçüncü şahısların sunucularıyla etkileşim kurduğunuz sırada veya farklı şekilde güvenlik işlevlerinin iyileştirilmesi, hata düzeltme ve işlevlerin iyileştirilmesi gibi amaçlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere YAZILIMI otomatik olarak güncelleyebilir veya farklı şekilde değiştirebilir. Bu güncellemeler veya değişiklikler, güvendiğiniz işlevler de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere YAZILIMIN özelliklerinin yapısını veya farklı unsurları silebilir ya da değiştirebilir. Söz konusu faaliyetlerin yegâne SONY’nin takdirine göre gerçekleşebileceğini ve SONY’nin YAZILIMIN kullanımının devam etmesini söz konusu güncellemenin veya değişikliklerin kurulumunu tamamlamanıza veya kabul etmenize bağlı kılabileceğini kabul etmektesiniz. Her türlü güncelleme/değişiklik işbu EULA’nın amacı doğrultusunda YAZILIMIN bir parçası olarak kabul edilecek ve bir parçasını oluşturacaktır. İşbu EULA’nın kabul edilmesiyle, söz konusu güncellemeye/değişikliğe onay vermektesiniz.

  ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ, FERAGAT, BÖLÜNEBİLİRLİK

  Her biri zaman zaman tadil edilmiş ve değiştirilmiş haliyle işbu EULA ve SONY’nin gizlilik politikası bir arada YAZILIM bakımından siz ve SONY arasındaki sözleşmenin bütününü oluşturmaktadır. SONY’nin herhangi bir hakkını veya işbu EULA’nın herhangi bir hükmünü kullanmaması ya da uygulamaması söz konusu hakka veya hükme dair bir feragat oluşturmayacaktır. İşbu EULA’nın herhangi bir kısmı geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz kabul edilirse, söz konusu hüküm işbu EULA’nın amacını korumak için izin verilen en geniş ölçüde uygulanacaktır ve diğer kısımlar tam yürürlükte kalacaktır. Uluslararası Mal Satışına Yönelik Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması YAZILIM veya işbu EULA için geçerli olmayacaktır. Ayrıca, işbu EULA hiçbir şekilde ABD Tekdüze Bilgisayar Bilgi İşlemleri Kanunu’na (UCITA), UCITA’dan türetilmiş veya UCITA ile ilgili herhangi bir başka kanuna ya da geçerli yargı alanındaki benzer diğer kanunlara atıf yapılarak yönetilmeyecek veya yorumlanmayacaktır.

  BAĞLAYICI TAHKİM

  GEÇERLİ KANUNLAR KAPSAMINDA AKSİ KISITLAMALAR GETİRİLMEMİŞSE, YUKARIDA AÇIKLANAN RESMİ OLMAYAN GÖRÜŞME SÜRECİYLE ÇÖZÜMLENMEMİŞ TÜM “ANLAŞMAZLIKLAR” MÜNHASIRAN BAĞLAYICI TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜLECEKTİR. “ANLAŞMAZLIK”, YAZILIM veya işbu EULA ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan siz ve herhangi bir SONY kuruluşu arasındaki tüm uyuşmazlıklar, hukuki nedenler, iddialar, ihtilaflar veya davalar olarak tanımlanmaktadır. ANLAŞMAZLIK için uygulanacak mümkün olan en geniş anlam verilecektir. Bir ANLAŞMAZLIK çıkarsa, ilk önce 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan adresinden İlgili: Dış İlişkiler Masası olmak üzere Sony Corporation. ile iletişim kurarak bir bildirim göndermeyi (bir kopyası Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, 108-0075, Japan, İlgili: Hukuk ve Uyumluluk Bölümü) ve en az 14 gün boyunca iyi niyetli olarak görüşmelerde bulunarak ANLAŞMAZLIĞI çözümlemeyi denemeyi kabul etmektesiniz; ancak siz veya SONY (ya da herhangi bir SONY Bağlı Kuruluşu) fikri mülkiyet haklarının uygulanması, korunması veya bunların geçerliliğini konu alan ANLAŞMAZLIK bakımından bu gayri resmi görüşme prosedürünü atlayabilirsiniz.

  TAHKİM TALİMATLARI

  Tahkime başlamak için, sizin veya SONY’nin tahkim için diğerine yazılı talepte bulunması gerekir. Tahkim, tek bir hakem huzurunda gerçekleşecektir. Talebin açıldığı sırada yürürlükte olan Japonya Ticari Tahkim Birliği’nin (“JCAA”) Ticari Tahkim Kurallarının Hızlandırılmış Prosedürleri ve uygulanabilir olduğunda Tüketiciyle İlgili Anlaşmazlıklar için Tamamlayıcı İşlemler (“Kurallar”) uyarınca yönetilecektir. Tahkimi başlatmak ve yürütmek için başvuru ücretleri siz ve SONY arasında paylaşılacaktır, ancak hiçbir durumda sizin ücretleriniz JCAA tarafından öngörülen Tüketici ANLAŞMAZLIKLARINA yönelik özel kurallarca izin verilen tutarı aşmayacaktır; bu noktada SONY ilave idari ücretleri ve masrafları karşılayacaktır. Bu, hakemin kazanan taraflara Kurallar gereğince uygun olduğunda tahkim ücretlerini ve masraflarını vermesini engellemez. Siz ve SONY farklı şekilde mutabık kalmadıkça, tahkim Tokyo, Japonya’da gerçekleşecektir ve her türlü ANLAŞMAZLIK konusu Japonya’da yürürlükte olan kanunlarca yönetilecektir. Hakemin kararı bağlayıcı ve nihai olacaktır. Hakem yalnızca haksızlığın telafisini talep eden taraf lehine ve yalnızca söz konusu tarafın bağımsız iddiasınca garanti edilen telafiyi sağlamak için gerekli olan ölçüde tespit veya ihtiyati tedbir kararı verebilir. Taraflar üzerinde yargı yetkisi olan herhangi bir mahkeme hakemin kararını uygulayabilir.

  ADİ TAZMİNAT İSTİSNASI

  Yukarıda ifade edilen hükümlere rağmen, konu olan tutarın .000 tutarı aşmaması durumunda ve söz konusu mahkemenin uygun yargı yetkisine sahip olması ve tüm diğer gerekliliklerin (ihtilaflı tutar da dahil) karşılanmış olması şartıyla, herhangi bir ANLAŞMAZLIĞI asliye mahkemesinde veya sınırlı yargı yetkisi olan benzer diğer mahkemelerde dava etme hakkına sahipsiniz.

  VAZGEÇME TALİMATLARI

  YUKARIDAKİ BAĞLAYICI TAHKİM HÜKMÜYLE BAĞLANMAK İSTEMİYORSANIZ, BU DURUMDA: (1) YAZILIMI İLK KEZ KULLANDIĞINIZ VEYA İŞBU EULA’YI KABUL ETTİĞİNİZ (HANGİSİ ÖNCE GELİRSE) TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN İÇERİSİNDE YAZILI OLARAK SONY’İ BİLGİLENDİRMELİSİNİZ; (2) YAZILI BİLDİRİMİNİZ SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN MINATO-KU, TOKYO, 108-0075 JAPAN, İLGİLİ: DIŞ İLİŞKİLER MASASI ADRESİNE (BİR KOPYASI SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, 108-0075, JAPAN, İLGİLİ: HUKUK VE UYUMLULUK BÖLÜMÜ) GÖNDERİLMELİDİR VE (3) YAZILI BİLDİRİMİNİZ ŞUNLARI İÇERMELİDİR: (A) ADINIZ; (B) ADRESİNİZ; (C) YAZILIMI İLK KEZ KULLANDIĞINIZ TARİH VEYA İŞBU EULA’YI KABUL ETTİĞİNİZ TARİH VE (D) HERHANGİ BİR SONY KURULUŞU İLE ARANIZDAKİ ANLAŞMAZLIKLARI TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLEMEK İSTEMEDİĞİNİZE DAİR AÇIK BİR BEYAN.

  Bu anlaşmazlık çözümü prosedüründen vazgeçmek, sizin için geçerli olmaya devam edecek işbu EULA’nın koşul ve şartlarını etkilemeyecektir.

  ANLAŞMAZLIK PROSEDÜRLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ REDDETME

  İşbu EULA’da yer alan aksine hükümlere rağmen, aşağıdaki hallerde bağlayıcı tahkim hükmünde yapılan değişiklikleri reddedebilirsiniz: (1) değişikliğin yapılmış olduğu/yapıldığı sırada YAZILIMIN yetkili kullanımına halihazırda başladıysanız ve (2) bir önceki paragrafta belirtilen adrese söz konusu değişikliğin yapılmasından sonra 30 gün içerisinde yazılı bildirimi gönderdiyseniz. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, daha önce kabul etmiş olduğunuz ve reddettiğiniz değişikliğin yapılmasından önce var olan ANLAŞMAZLIK prosedürlerine bağlı olmaya devam edeceksiniz.

  MUHTELİF

  Tahkime konu olmadığı ve asliye mahkemelerine başvurulmadığı belirlenen tüm ANLAŞMAZLIKLAR taraflardan herhangi biri tarafından Tokyo Bölge Mahkemesi, Japonya’ya taşınabilir. Taraflar nihai merci veya daha az yargı yetkisi olan bir mahkeme tarafından verilen, Tokyo, Japonya’da temyize gitmeyen hükmün, kararın veya talimatın her iki taraf için de nihai ve bağlayıcı olacağını kabul etmektedir.

  HAKKANİYETE UYGUN ÇARELER

  İşbu EULA’da yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, işbu EULA’yı ihlal etmeniz veya işbu EULA’ya uymamanızın SONY’ye maddi tazminatın yetersiz olacağı onarılamaz hasarlar vereceğini kabul etmektesiniz ve SONY’nin böyle bir durumda gerekli ve uygun göreceği her türlü ihtiyati veya parasal olmayan tedbiri almasına rıza göstermektesiniz. SONY ayrıca kendi yegâne takdirine göre işbu EULA’yı ihlal ettiğinize veya ihlal etme niyetinde olduğunuza inanırsa, YAZILIMI kullanımınızı derhal sonlandırmak da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere işbu EULA’nın ihlalini önlemek ve/veya işbu EULA’yı uygulamak için her türlü yasal ve teknik çözüm yoluna başvurabilir. Bu çözüm yolları SONY’nin kanun ve hakkaniyet çerçevesinde veya sözleşme gereğince sahip olabileceği diğer tüm çözüm yollarına ektir.

  FESİH

  Koşullarına uymamanız halinde, diğer haklarının hiçbirine halel getirmeksizin SONY işbu EULA’yı feshedebilir. Böyle bir fesih durumunda, siz: (ⅰ) YAZILIMIN her türlü kullanımına son vermeli ve YAZILIMIN tüm kopyalarını imha etmelisiniz; (ⅱ) aşağıdaki “Hesap Sorumluluklarınız” başlıklı bölümdeki gerekliliklere uymalısınız.

  DEĞİŞİKLİK

  SONY, SONY TARAFINDAN BELİRLENEN BİR İNTERNET SİTESİNDE BİLDİRİM YAYINLAYARAK, TARAFINIZCA TEMİN EDİLEN BİR E-POSTA ADRESİNE E-POSTA BİLDİRİMİ GÖNDEREREK, YÜKSELTMELERİ/GÜNCELLEMELERİ ALDIĞINIZ SÜRECİN BİR PARÇASI OLARAK SİZE BİLDİRİM GÖNDEREREK VEYA DİĞER YASAL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR BİLDİRİM ŞEKLİYLE İŞBU EULA’NIN HERHANGİ BİR KOŞULUNU KENDİ YEGÂNE TAKDİRİNE GÖRE DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTMAKTADIR. Değişikliği kabul etmezseniz, talimatlar için derhal SONY ile iletişim kurmalısınız. Böyle bir bildirimin geçerlilik tarihinden sonra YAZILIMI kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikle bağlanmayı kabul ettiğiniz şeklinde görülecektir.

  ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LEHTARLAR

  Her bir ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TEDARİKÇİ, söz konusu tarafın YAZILIMI bakımından işbu EULA’nın her bir hükmünün açık, planlı üçüncü şahıs lehtarıdır ve işbu EULA’nın her bir hükmünü uygulama hakkına sahip olacaktır.

  HESAP SORUMLULUKLARINIZ

  CİHAZINIZI satın aldığınız yere iade ederseniz, satarsanız veya CİHAZINIZI farklı bir şekilde devrederseniz veya işbu EULA feshedilirse, YAZILIMI CİHAZDAN kaldırmaktan ve CİHAZ üzerinde açmış olabileceğiniz veya YAZILIM aracılığıyla erişilebilir olan tüm hesapları silmekten siz sorumlusunuz ve bu işlemleri yapmalısınız. SONY’deki, SONY Bağlı Kuruluşları’ndaki veya üçüncü şahıslardaki hesaplarınızın ve CİHAZINIZI kullanımınızla ilişkili tüm kullanıcı adlarının ve parolaların gizliliğinin korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz.

  İşbu EULA ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan adresinden SONY’ye yazarak SONY ile iletişim kurabilirsiniz.

  © 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Sony Corporation