Music Center for PC

  Birden fazla albüm veya şarkıyı bir albümde toplama

  Şarkılar derleme albümlerden içeri aktarıldığında birden fazla albüme dağıtılır ve kaydedilirler.
  Farklı sanatçı ve albümlerden şarkıları tek bir albümde toplama prosedürü aşağıda verilmiştir.

  Derleme albüm nedir?

  Derleme albüm, farklı sanatçılar tarafından kaydedilmiş şarkı albümü veya aynı sanatçı tarafından farklı albümlere kaydedilmiş şarkı albümünü ifade eder.
  Bir ses CD'sinden “Music Center for PC”ye şarkılar aktarırken albüm sanatçı adı ve albüm adı eşleşen aktarılmış şarkılar, bir albüm olarak kaydedilir. Bu nedenle derleme albüm şarkıları birden fazla albüm şeklinde kaydedilir.

  Aynı sanatçının birden fazla albümünü bir albümde toplama

  Not

  Farklı sanatçı adlarıyla kaydedilmiş birden fazla albümü bir albümde toplayamazsınız.

  1. Music Center for PC'yi başlatın, [Kitaplığım] öğesinden [Albümler] öğesini seçin.

   [<!-- .title.album -->Albümler<!-- $ -->] öğesini seçin.
  2. Bir albüme toplamak istediğiniz albümler için [] öğesine tıklayın ve ardından açılan menüden [Özellikleri] öğesini seçin.

   [<!-- .title.properties -->Özellikleri<!-- $ -->] öğesini seçin.
  3. [Başlık] giriş kutusunda görüntülenen albüm adını değiştirin.
   (Örnek: Albümleri albüm adı “A”yı kullanarak yönetmek istiyorsanız “A” girin.)

   Albüm adını değiştirin.
  4. [Başlık] giriş kutusuna albüm adını girmeyi tamamladığınızda [TAMAM] düğmesine tıklayın.
   [Başlık (Sırala)] giriş kutusu girişi, [Başlık] giriş kutusundaki bilgiye göre otomatik olarak yapılır.

   [<!-- .btn.ok -->TAMAM<!-- $ -->] öğesine tıklayın.
  5. Birden fazla albümü bir albümde toplamak istediğinizde tüm bu albümlerin adlarını aynı adla değiştirmek için Adım 2 ila 4'ü tekrarlayın.

  6. Adım 1'de görüntülenen ekrana dönün ve birden fazla albümün bir albümde toplandığından emin olun.
   Bir hedef albüme çift tıkladığınızda albümdeki şarkılar görüntülenir.
   Bu şarkıların bir albümde toplandığından emin olun.

   Albümü kontrol edin.

  Farklı sanatçılardan birden fazla şarkıyı bir albümde toplama

  Farklı sanatçı adları olan şarkılar birden fazla albüme kaydedildiğinde ayrı ayrı kaydedilmiş albümleri bir derleme albüm olarak kaydederek bu şarkıları tek bir albüm gibi yönetebilirsiniz.

  1. Music Center for PC'yi başlatın, [Kitaplığım] öğesinden [Albümler] öğesini seçin.

   [<!-- .title.album -->Albümler<!-- $ -->] öğesini seçin.
  2. Toplamak istediğiniz şarkı albümüne çift tıklayın ve bir albüme toplamak istediğiniz tüm şarkıları, [Ctrl] tuşunu basılı tutarak tıklayıp seçin.

   Bir albüme toplamak istediğiniz tüm şarkıları seçin.
  3. Seçilen şarkılar için [] öğesine tıklayın ve ardından açılan menüden [Özellikleri] öğesini seçin.

   [Özellikleri]'i seçin.
  4. Toplamak istediğiniz şarkıların yeni albümüne bir ad vermek isterseniz [Albümler] giriş kutusuna bir ad girin.
   (Örnek: Albümleri albüm adı “A”yı kullanarak yönetmek istiyorsanız “A” girin.)

   [Albümler] giriş kutusuna bir ad girin.
  5. [Albüm sanatçısı] giriş kutusuna derleme albümde toplamak istediğiniz şarkıları kaydetmiş olan sanatçının adını girin.
   (Örnek: Albümleri albüm adı “B”yi kullanarak yönetmek istiyorsanız “B” girin.)

   Sanatçı adını girin.
  6. Aynı albümde toplamak istediğiniz başka bir albümde şarkılar varsa tüm albümlerin ve sanatçıların adlarını aynı albüm adı ve sanatçı adı ile değiştirmek için Adım 1 ila 5'i tekrarlayın.

  7. Adım 1'de görüntülenen ekrana dönün ve farklı sanatçıların kaydettiği şarkıların bir albümde toplandığından emin olun.
   Bir hedef albüme çift tıkladığınızda albümdeki şarkılar görüntülenir.
   Bu şarkıların bir albümde toplandığından emin olun.

   Albümü kontrol edin.