Son kullanıcı lisans anlaşması

Yazılım Yüklemeleri ve Çevrimiçi Uygulamalar: Kısıtlamalar ve Yasal Uyarılar

Kullanıcılara destek ve servis sağlamak üzere çeşitli sürücüler, yazılımlar, programlar (tüm yükseltmeler ve güncellemeler de dahil), tarayıcı eklentileri, çevre birimleri ve diğer uygulamalar, bilgisayar tabanlı hizmetler veya yardımcı programlar, bu siteyle ilişkili olarak Kullanıcılara sunulan veya her türlü aboneliğe erişim sağlamak üzere sağlanan yazılımlar ile site içeriğinden (Yardımcı Programlar) indirilebilecek veya uzak uygulama ya da servis olarak kullanılabilecek yazılımlar, programlar ve diğer malzemelerin içerdiği veya bunlar tarafından üretilen tüm dosya ve görüntüler sunulmaktadır. Yardımcı Programlar bölümünden edinilen içeriğin mülkiyet hakları (indirilerek veya başka yollarla edinilmiş olmasına bakılmaksızın) Kullanıcıya ait değildir ve (bundan sonra belirtilen tüm fikri mülkiyet hakları gibi) Sony, Sony İştirakleri veya ilgili lisans sağlayıcılarına aittir.

Kullanıcının burada yer alan Yardımcı Programları kullanımında ilgili tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı belgelerin, son kullanıcı lisans sözleşmelerinin veya diğer ilgili sözleşmelerin şartları ve ilgili satıcı ya da lisans sağlayıcısı tarafından belirtilen şart ve koşullar (EULA) geçerli olacaktır (işbu Şartlar ile tutarsızlık olması halinde bu Şartların yerine geçecektir). Yardımcı Program ile birlikte EULA sunulmadığı durumlarda Yardımcı Program size tek kullanıcılı, devredilemez, münhasır olmayan, rücu edilebilir olarak lisanslanır.

Yardımcı Programlar yalnızca ilgili EULA'da belirtilen şekilde kullanılabilir. Kullanıcı, EULA veya geçerli yasalar tarafından açıkça izin verilen haller dışında Yardımcı Programları çoğaltamaz, kopyalayamaz, kiraya veremez, finansal kiralama yoluyla veremez, yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapamaz, yazılımı kaynak koda dönüştüremez veya satamaz. Yardımcı Programların yetkisiz kullanımı, telif haklarının ve diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelir ve Sony ya da diğer ilgili lisans sağlayıcıları (hangisi uygunsa) tüm hakları saklı tutar.
Sony, Yardımcı Programların kullanımından elde edilen sonuçların veya çıktıların doğruluğu ya da güvenilirliği konusunda hiçbir Garanti vermez. Sony, indirilen Yardımcı Programların yüklenmesi veya kullanılması nedeniyle oluşabilecek veri kaybı veya hasarlarda hiçbir sorumluluk kabul etmez ya da Yardımcı Programlar ile ilgili başka hiçbir garanti vermez veya yükümlülüğü kabul etmez. Sony, Kullanıcıların herhangi bir Yardımcı Programı yüklemeden veya kullanmadan önce daima donanımdaki tüm verilerin birer kopyasını oluşturup bunları saklamalarını önerir (ve Kullanıcılar da bunu taahhüt eder).
Sony ve Sony İştirakleri (ilgili EULA'da özellikle belirtilmedikçe), herhangi bir Yardımcı Programın kullanılması, yüklenmesi veya bakımı ya da Yardımcı Programların kullanılması veya yüklenmesi sonucunda oluşabilecek sorunların çözülmesi için yardım veya destek sağlamaz.

Yardımcı Programların ve birlikte gelen belgelerin ve/veya teknik bilgilerin geçerli ihracat kontrolü yasaları ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul edersiniz. Yardımcı Programları bu yasalar veya düzenlemeleri ihlal edecek şekilde ihraç etmeyeceğinizi veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul edersiniz.
Sony'nin bir Sony ürünü ile ilgili olarak teknik destek sağlamayı kabul ettiği (yazılı olarak) durumlarda, bu desteği yalnızca Sony veya Sony İştirakinin fabrikasından teslim edilenle aynı işletim sisteminin ve diğer yazılımların yüklü olduğu ilgili Sony ürünleri için sağlayacaktır ve daha sonra Yardımcı Programların eklendiği veya yüklendiği Sony ürünlerine destek sağlamamayı tercih edebilir.

Yardımcı Programlar için ilgili EULA'lar uyarınca ek garanti ve yükümlülük istisnaları ya da kısıtlamaları geçerli olabilir.

Herhangi bir Yardımcı Programın indirilmesi işbu Şartların kabul edildiği anlamına gelir. İşbu Şartları kabul etmiyorsanız Yardımcı Programları veya birlikte gelen çevrimiçi belgeleri indiremezsiniz.