Makale Kimliği : 00129143 / Son Değiştirilme Tarihi : 12.07.2018

Sony Android TV'mi nasıl ayarlarım veya ayarları yeniden düzenleyebilirim (Çok Antenli Uydu Rehberi)?

  Bu kılavuzda, en fazla dört antenli (LNB) uydular için temel ayarları gerçekleştirmeye yönelik adım adım talimatlar yer almaktadır.

  ÖNEMLİ: Ayarlama prosedürüne başlamadan önce uydu sisteminizin temel bilgilerine (ör. hangi uydudan sinyal alındığı veya sinyalin uydu anteninden TV'ye nasıl dağıtıldığı) sahip olmanız gerekir. Bu bilgileri, yayın ve uydu anteni sağlayıcınız ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

  Aşağıdaki prosedür, tüm Sony Android televizyonlar için geçerlidir. Ancak TV modelinize bağlı olarak, uzaktan kumanda düzeni ve menü arayüzünde küçük farklılıklar görülebilir.

  Bu noktada daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa TV'nizin dahili Yardım Kılavuzu bölümünden veya TV modeliniz için sunulan Destek sayfasına giderek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

  Uzaktan kumandadaki yön düğmeleri Uzaktan kumandadaki yön düğmeleri
  TV menünüzde gezinmek için uzaktan kumandanızın üzerindeki ok düğmelerini kullanın "Artı" düğmesine basarak seçenekleri belirleyin. Bu, uzaktan kumandanızın dairesel Menü bölümünün ortasındaki yuvarlak düğmedir.

  1. TV'yi açın ve uydu anteni kablosunun TV'ye doğru şekilde bağlandığından emin olun.
  2. Uzaktan kumandanızdaki [HOME] düğmesine basın.
  3. Ayarlar → Channel Setup (Kanal Kurulumu) → Dijital KurulumSatellite Set-up (Uydu Kurulumu) → Digital Satellite Tuning (Dijital Uydu Ayarı) öğesini seçin.

   Ayarlar

   Kanal Ayarı

   Dijital Kurulum
  4. "Do you want to start Digital Satellite Tuning?" (Dijital Uydu Ayarı işlemine başlamak istiyor musunuz?) mesajını gördüğünüzde Evet öğesini seçin.

   Ayarlamaya başla
  5. Sabit anten veya DiSEqC seçeneğini belirleyip Sonraki öğesini seçin.

   Sabit anten veya DiSEqC
  6. Bu adımda, iki uydu kanalı listesinden birini seçmeniz istenir: Tercih Edilen Uydu veya Genel Uydu öğesini seçin.

   Tercih Edilen veya Genel Uydu

   • Tercih Edilen Uydu, seçili yayın sağlayıcısından alınan kanal listesi ile kanal ayarlamasına yardımcı olacak varsayılan parametreleri içerir.
   • Genel Uydu, seçili uydu antenindeki tüm kanalları gösterir. Parametreleri alma ve ayarlama işlemi varsayılan ayarlar kullanılarak gerçekleştirilir ve kurulum türüne bağlı olarak değişiklik yapılması gerekebilir.

   • NOT: Tercih Edilen Uydu seçeneğinde belirli parametreler ayarlama sırasında değiştirilebilir, Genel Uydu seçeneğinde ise tüm parametreler ayarlama sırasında değiştirilebilir. Belirlemeniz gereken ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak için yayın sağlayıcınız ve uydu anteni sistemi sağlayıcınıza danışın.

   Tercih Edilen Uydu seçeneği belirlendiğinde:

   1. Sağlayıcı listesi görüntülenir. Tercih edilen uydu sağlayıcınızı seçin.
   2. Uydu ayarlaması başlatılır. İşlem tamamlandığında bir bildirim görüntülenir.

   Genel Uydu seçeneği belirlendiğinde:

   1. Uydu 1 öğesini seçerek başlayın
    Tercih Edilen veya Genel Uydu
   2. Uydu 1 öğesinin AÇIK olarak ayarlandığından emin olun.
   3. Scan Type (Tarama Türü) seçeneğini Tam olarak belirleyin.
   4. Uydu Seçimi bölümüne giderek listeden uydunuzu seçin.
   5. LNB Configuration (LNB Yapılandırması) bölümüne gidin ve DiSEqC Control (DiSEqC Kontrolü) seçeneğini A olarak belirleyip onaylayın.
    Tercih Edilen veya Genel Uydu
   6. Artık Sinyal gücü ve Signal quality (Sinyal kalitesi) çubuklarını görebilirsiniz. Bu seviyeler MAX öğesine yakın olmalıdır. Bu, uydudan sinyal aldığınızı ve kanal ayarı işlemine başlayabileceğinizi belirtir.

    NOT: Çubuklar sinyal seviyesinin düşük olduğunu belirtiyorsa veya sinyal alınmıyorsa ayar parametrelerini değiştirmeniz gerekir (genellikle LNB configuration [LNB yapılandırması] bölümünden LNB Voltage [LNB Voltajı] ve/veya DiSEqC control [DiSEqC kontrolü] öğesini ya da Transponder settings [Aktarıcı ayarları] bölümünden polarization [kutuplaşma] öğesini değiştirmeniz gerekir). Sinyal gücü ve kalitesi göstergeleriniz daha yüksek seviyelere geldiğinde kanal ayarı işlemine başlayabilirsiniz.

   7. İkinci uyduyu da aynı şekilde ayarlayın ancak LNB Configuration (LNB Yapılandırması) bölümünden DiSEqC Control (DiSEqC Kontrolü) seçeneğini B olarak belirleyin. Uydu 3 (DiSEqC C) ve/veya Uydu 4 (DiSEqC D) öğesini ayarlamak istiyorsanız aynı işlemleri tekrar edin.

    Tercih Edilen veya Genel Uydu
    Tercih Edilen veya Genel Uydu

   8. Uzaktan kumandanızdaki [RETURN] (GERİ) tuşuna basarak uyduların bulunduğu ekrana geri dönün.

    Tercih Edilen veya Genel Uydu

   9. Ayarlama işlemine başlamak için Başlat öğesini seçin.

    ÖNEMLİ: İki veya daha fazla uydu için Tam Tarama Ayarı'nın tamamlanması bir saat sürebilir.

    Tercih Edilen veya Genel Uydu
    Tercih Edilen veya Genel Uydu

    NOT: Burada sağlanan ekran görüntüleri başvuru amaçlıdır. Asıl ekranlar ülkenize, modelinize veya donanım yazılımı sürümünüze göre biraz farklılık gösterebilir.