Music Center for PC

  Bir şarkı için çalma modunu (tekrar çalma/karışık çalma) değiştirme (Music Center for PC Ver.1.0)

  Çalma modunu değiştirebilirsiniz. (Tekrar çalma/Karışık çalma)

  Tekrar çalma

  Listede gösterilen bir şarkıyı veya tüm şarkıları tekrar tekrar çalabilirsiniz.

  Karışık çalma

  Listede gösterilen şarkıları rastgele çalabilirsiniz.

  Şarkı çalma modunu değiştirme işlemini gösteren ekran görüntüsü. İşlemle ilgili ayrıntılar için gövde metnine bakın.

  Açılır menüye (A) tıkladığınızda aşağıdaki liste görüntülenir. Listeden bir çalma modu seçin.

  • [Normal]:
   Listede gösterilen şarkıları sıralı olarak çalabilirsiniz.
  • [Tümünü Tekrarla]:
   Gösterilen listedeki tüm şarkıları art arda çalabilirsiniz.
   "Albüm Listesi" veya "Albüm Kapak Resmi" görüntülenirse seçilen albümdeki şarkıları art arda çalabilirsiniz.
  • [Bir Tekrarla]:
   Sonraki şarkıyı art arda çalabilirsiniz.
   Bir şarkı çalınırken modu değiştirirseniz, şarkı tekrar tekrar çalınır.
  • [Karışık Çal]:
   Gösterilen listedeki şarkıları rastgele çalabilirsiniz.
  • [Karışık Çal+Tekrarla]:
   Gösterilen listede şarkıları rastgele ve art arda çalabilirsiniz.