Music Center for PC

  Çalma listesine şarkılar ekleme veya bir çalma listesinden şarkılar silme (Music Center for PC Ver.1.0)

  Oluşturulan bir çalma listesine şarkılar ekleyebilir veya çalma listesinden şarkıları silebilirsiniz.
  Şarkıları bir çalma listesinden silseniz bile şarkılar kitaplıkta kalır. Şarkıları çalma listesine tekrar ekleyebilirsiniz.

  Çalma listesine şarkı ekleme

  1. [Çalma Listesi] yanındaki [Oluştur ve Düzenle]'ye (A) tıklayın.
   [Oluştur ve Düzenle] seçildiği zamanki ekran görüntüsü. İşlemle ilgili ayrıntılar için gövde metnine bakın.

   Çalma listesi için düzenleme ekranı açılır.

  2. Şarkı eklemek istediğiniz çalma listesini (B) seçin.
   Bir çalma listesi seçildiği zamanki ekran görüntüsü. İşlemle ilgili ayrıntılar için gövde metnine bakın.
  3. [Müzik]'e (C) tıklayın.
  4. Çalma listesine eklemek istediğiniz şarkıları seçin.
  5. (D) [Şarkıları çalma listesine ekler.]'e tıklayın.
  6. Şarkı ekleme tamamladıktan sonra [Çalma Listesi]'nin yanındaki [Düzenle ve Kapat]'a (E) tıklayın.

  Çalma listesinden şarkıları silme

  1. [Çalma Listesi] yanındaki [Oluştur ve Düzenle]'ye (A) tıklayın.
   [Oluştur ve Düzenle] seçildiği zamanki ekran görüntüsü. İşlemle ilgili ayrıntılar için gövde metnine bakın.

   Çalma listesi düzenleme ekranı görüntülenir.

  2. Silmek istediğiniz şarkıları içeren çalma listesine (B) çift tıklayın. Sonra şarkıları silmek için seçin.
   Bir çalma listesi seçildiği zamanki ekran görüntüsü. İşlemle ilgili ayrıntılar için gövde metnine bakın.
  3. [Tüm seçili ögeleri sil]'e (C) tıklayın.
  4. Şarkı silme tamamladıktan sonra [Çalma Listesi]'nin yanındaki [Düzenle ve Kapat]'a (D) tıklayın.