Music Center for PC

  Dinamik Çalma Listesi oluşturma (Music Center for PC Ver.1.0)

  Dinamik Çalma Listesi bir şarkının tarz, sanatçı veya kayıt tarihi gibi belirlenmiş koşulları ile eşleşen şarkıları toplayan bir çalma listesidir.
  Kitaplıktaki şarkıları değiştirilirse Dinamik Çalma Listesi, değişikliğe göre değişir.

  "Music Center for PC" dört tür Dinamik Çalma Listesi ile birlikte gelir. Bu başlıkta yeni bir Dinamik Çalma Listesi oluşturulması açıklanmıştır.

  1. [Dinamik Çalma Listesi]'ne (A) tıklayın. Sonra [Dinamik Çalma Listesi]'nin yanındaki [Oluştur]'a (B) tıklayın.
   [Dinamik Çalma Listesi] oluşturma ekran görüntüsü. İşlemle ilgili ayrıntılar için gövde metnine bakın.
  2. Koşulları belirleyin.

   [Dinamik Çalma Listesi Oluştur] ekranında, Dinamik Çalma Listesinin adını, oluşturma koşulunu, çalma listesi için maksimum şarkı sayısını ve şarkıların sırasını ayarlayın.

  3. [Tamam]'a tıklayın.

  Dinamik Çalma Listesini düzenlemek için

  [Dinamik Çalma Listesi] düzenleme ekran görüntüsü. İşlemle ilgili ayrıntılar için gövde metnine bakın.
  1. [Dinamik Çalma Listesi]'ne (A) tıklayın.

   Dinamik Çalma Listelerinin bir listesi görüntülenir.

  2. Düzenlemek istediğiniz Dinamik Çalma Listesini seçin ve [Düzenle]'ye (B) tıklayın.

  Not

  • Önceden yüklenmiş çalma listelerini silemezsiniz. Önceden yüklenmiş çalma listeleri için şarkı sayısı dışındaki koşulları düzenleyemezsiniz.