Music Center for PC

  Kapak resmi görsellerini kaydetme (Music Center for PC Ver.1.0)

  Kapak resmi görsellerini şarkılara, çalma listelerine, albümlere, vs. kaydedebilirsiniz. Ardından, kapak resmi görselleri WALKMAN®'de görüntülenir.
  Sanatçı resimlerini de kaydedebilir ve onları görüntüleyebilirsiniz.

  İpucu

  • Bir ses CD'sinden şarkıları içe aktarırsanız, müzik bilgileri internetten otomatik olarak alınır.
   Kapak resmi görselleri bulunduğunda, bunlar otomatik olarak kaydedilir.
  • Kapak resmi görselleri veya sanatçı resimleri için aşağıdaki dosya formatları desteklenir:
   • JPEG formatı (Dosya uzantısı: .jpg)
   • GIF formatı (Dosya uzantısı: .gif)
   • BMP formatı (Dosya uzantısı: .bmp)
   • PNG formatı (Dosya uzantısı: .png)

  Kapak resmi görsellerini otomatik olarak alma

  Albüm veya şarkılar için kapak resmi görsellerini alabilirsiniz.

  1. Sol bölmede [Müzik Kitaplığı]'na tıklayın.
  2. Kapak resmi görselini almak için şarkı listesinden bir şarkı veya albüm seçin.
  3. [Araçlar] menüsünden [Kapak Resmi Görselini Al]'ı seçin.

   Kapak resmi görsellerinin alınması otomatik olarak başlar.
   Kapak resmi görselleri bulunduğunda, bunlar otomatik olarak kaydedilir.

  Not

  Kapak resmi görsellerini veya sanatçı resimlerini manuel olarak kaydetme

  Albüm kapağı veya sanatçı görüntülerini manuel olarak kaydetme işlemini gösteren ekran görüntüsü. İşlemle ilgili ayrıntılar için gövde metnine bakın.
  1. Kaydetmek istediğiniz kapak resmi görselini veya sanatçı resmini hazırlayın.
  2. [Müzik Kitaplığı]'na (A) tıklayın.
  3. Kapak resmi görseli veya sanatçı resmi kaydetmek istediğiniz içeriği görüntüleyin.
   • Bir albüm veya çalma listesine kapak resmi görseli kaydetmek için:
    [Albüm Kapak Resmi]'ne (B) tıklayın.
   • Bir şarkıya kapak resmi görseli kaydetmek için:
    [Şarkı Kapak Resmi]'ne (C) tıklayın.
   • Bir sanatçı resmi kaydetmek için:
    [Sanatçı Listesi]'ne (D) tıklayın.
  4. Görseli albüm, şarkı veya sanatçıya sürükleyip bırakın.
   • Bir albüm, çalma listesi veya şarkıya kapak resmi görseli kaydetmek için:
    Her albüm, şarkı veya sanatçı için fotoğraf alanına görüntü dosyasını sürükleyip bırakın.
   • Bir sanatçı resmi kaydetmek için:
    Her sanatçı için fotoğraf alanına görüntü dosyasını sürükleyip bırakın.

  İpucu

  • Bir albüm çalınırken görseli kapak resmi alanına sürükleyip bırakırsanız görsel sadece çalmakta olan şarkıya kaydedilir.
  • Birkaç şarkı seçerken görseli ekranın sol üst kısmındaki kapak resmi alanına sürükleyip bırakırsanız aynı görsel seçili tüm şarkılara kaydedilir.

  Kapak resmi görsellerini veya sanatçı resimlerini değiştirme veya silme

  • Kapak resmi görsellerini veya sanatçı resimlerini değiştirmek için

   Değiştirmek istediğiniz görseli kapak resmi alanına sürükleyip bırakın. Görselin üzerine yazabilirsiniz.

   Albüm kapağı veya sanatçı görüntülerini değiştirme veya silme işlemini gösteren ekran görüntüsü. İşlemle ilgili ayrıntılar için gövde metnine bakın.
  • Kapak resmi görsellerini silmek için

   [Albüm Kapak Resmi] (A) veya [Şarkı Kapak Resmi]'ne (B) tıklayın ve görselini silmek istediğiniz albüm veya şarkıyı seçin. Sonra [Düzenle]'ye tıklayın veya albüm veya şarkıya sağ tıklayarak [Özellikler] öğesini seçin. Görselin altında gözüken [Kaldır] düğmesine tıklayın.

  • Sanatçı resimlerini silmek için

   [Sanatçı Listesi]'ne (C) tıklayın ve resmini silmek istediğiniz sanatçıyı seçin. Sonra [Sanatçı Resmini Kaydet]'e sağ tıklayın. Görselin altında gözüken [Kaldır] düğmesine tıklayın.