Music Center for PC

  Şarkıları birleştirme veya bölme (Music Center for PC Ver.1.0)

  Şarkıları birleştirme

  Birden fazla şarkıyı bir şarkıda birleştirebilirsiniz.
  Birden fazla şarkıyı bir şarkıda birleştirirseniz birleştirilen şarkılar karışık çalma sırasında birlikte çalınır.

  1. Sol bölmede [Müzik]'e tıklayın.
  2. Şarkı listesinden birleştirmek istediğiniz şarkıları seçin.

   Birleştirmek istediğiniz birden fazla şarkı seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutun.

  3. [Düzenle] menüsünden [Şarkıları Birleştir...]'i seçin.
  4. [Birleştir]'e tıklayın.

   Şarkılar, şarkı listesinde görüntülen sırayla birleştirilir.
   Birleştirilmiş şarkının adı, sonuna "_C" eklenmiş ilk şarkının adı olur. Gerekirse şarkı adını değiştirin.

  Not

  Şarkıları bölme

  Bir şarkıyı iki şarkıya bölebilirsiniz.

  1. Sol bölmede [Müzik]'e tıklayın.
  2. Şarkı listesinden bölmek istediğiniz şarkıyı seçin.
  3. [Düzenle] menüsünden [Şarkıyı Böl...]'ü seçin.

   [Böl...] ekranı görüntülenir ve seçilen şarkı çalınmaya başlar.

  4. Şarkıyı bölmek istediğiniz konumda [Konum Belirt]'e tıklayın.

   Prova çalma, [Konum Belirt]'i seçtiğiniz yerden tekrarlanır.
   Bölme konumunu sıfırlamak istiyorsanız, [Tekrar Dene] öğesine tıklayın.

  5. Bölme konumuna ince ayarlamalar yapın.

   Bölme konumu ayarlamak için çalma konumu kaydırıcısını sola veya sağa sürükleyin, ya da [-] veya [+]'ya tıklayın.

   Not

   • Gerçek bölme konumu ayarlanan bölme konumundan hafif kayabilir.
  6. [Bölmeyi Başlat]'a tıklayın.

   Şarkı bölünür.
   Bölünen şarkının ilk yarısı için adın sonuna "_1" eklenir. Bölünen şarkının ikinci yarısı için adın sonuna "_2" eklenir. Gerekirse şarkı adını değiştirin.

  Not