Music Center for PC

    Bir şarkıyı WAV formatında kaydetme (Music Center for PC Ver.1.0)

    1. Sol bölmede [Müzik]'e tıklayın.
    2. WAV formatında kaydetmek istediğiniz şarkıyı seçin ve [Düzenle] menüsünden [WAV formatında kaydet] öğesini seçin.
    3. Sonra ekranda dönüştürülen WAV dosyası için bir hedef belirleyin ve [Tamam]'a tıklayın.