Music Center for PC

  "Music Center for PC"den verilerin bir yedek kopyasını kaydetme (Music Center for PC Ver.1.0)

  Not

  • "Music Center for PC" yedekleme aracı dışındaki tüm yazılımlardan çıkın.
  • Bir yedek kopya kaydederken bilgisayarı uyku modu gibi etkin olmayan bir duruma almayın.
   Veriler kaybolabilir veya yedekleme başarısız olabilir.
  • İçeriğin boyutu ne kadar büyük olursa yedeklemenin tamamlanması o kadar uzun sürer.
  1. [Araçlar] menüsünden [Music Center for PC Yedekleme Verileri]'ni seçin.
  2. [Music Center verilerini yedekle]'ye tıklayın ve sonra [İleri >]'ye tıklayın.

   [Sınırlar ve dikkat edilecek unsurlar] görüntülenir.

  3. [Sınırlar ve dikkat edilecek unsurlar]'ı dikkatlice okuyun ve sonra [İleri >]'ye tıklayın.
  4. "Music Center for PC" yedeklemesi için bir hedef dosya seçin.

   Aşağıdakilerden birini seçin:

   • [Tüm içeriği yedekle]:
    "Music Center for PC"deki tüm içerik ve çalma listelerinin bir yedek kopyasını kaydedebilirsiniz.
   • [Belirtilen içeriği yedekle]:
    Aşağıdaki yedekleme hedefleri için onay kutuları arasında seçim yapın:
    • Satın alınmış ve indirilmiş müzik içeriği
    • CD veya dosyadan içe aktarılmış müzik içeriği
    • Podcast içeriği
  5. [İleri >]'ye tıklayın.

   "Music Center for PC" yedekleme aracı yedeklenecek verileri aramaya başlar. Arama işlemi tamamlandığında hedefi belirlemek için bir iletişim kutusu görüntülenir.

  6. [Gözat...]'a tıklayın ve yedek verileri için hedefi belirtin.

   Hedefi belirleyin ve sonra [Tamam]'a tıklayın.

  7. Belirlenen hedefin [Yedekleme verisi kaydetme hedefi:] olarak görüntülendiğini onaylayın ve sonra [İleri >]'ye tıklayın.
  8. Yedekleme verisinin bölünüp bölünmeyeceğini seçin.

   Yedekleme verisini belirli bir boyutta bölerek kaydedebilirsiniz. Yedekleme verisini disklere (örneğin CD-R'ler veya DVD'ler) yazmak istediğinizde bu kullanışlıdır.
   Verileri bölmek istiyorsanız [Böl ve yedekleme verilerini kaydet] onay kutusunu seçin. Sonra [Bölüm boyutunu belirle]'nin altında yedek verisinin bölünmüş boyutunu belirleyin.

   İpucu

   • Veriler belirlenen boyut temel alınarak bölünür. Sonra verinin bölünme sayısı ile aynı sayıda klasör oluşturulur. Klasörler "0001", "0002" ve "0003" şeklinde adlandırılır. Bölünen veriler klasörlerde saklanır.
    Veriyi disklere yazıyorsanız (örneğin CD-R'ler veya DVD'ler) her diske bu klasörleri yazın.
  9. [İleri >]'ye tıklayın.

   Yedekleme verisi adı için giriş ekranı görüntülenir.

  10. Yedekleme verisi için bir ad girin.

   Yedekleme verisi için bir ad girin.
   [Not:]'a metin girebilir ve veriyi geri yüklediğinizde metni onaylayabilirsiniz.

  11. [İleri >]'ye tıklayın.

   Veri yazma ekranı görüntülenir.

  12. Mesaj onaylayın ve ardından [Başlat]'a tıklayın.
  13. Yedekleme tamamlandığında [Çıkış]'a tıklayın.