Music Center for PC

  Kitaplıkları "Media Go"dan "Music Center for PC"ye taşıma (Music Center for PC Ver.1.0)

  Bir bilgisayara "Music Center for PC" yüklerken "Media Go" kitaplığını aynı anda içe aktarabilirsiniz. Yükleme sırasında kitaplığı içe aktaramazsınız, kitaplığın konumunu belirleyin ve veriyi daha sonra içe aktarın.

  Not

  "Music Center for PC" yüklerken kitaplıkları içe aktarma

  "Media Go" kitaplığı genellikle bilgisayarınızda [Müzik] klasöründe saklanır. Uygulamayı yükledikten sonra "Music Center for PC"yi ilk kez başlattığınızda aşağıdaki pencere görüntülenir. [[Müzik] Klasör]'e bir onay işareti ekleyin ve sonra [Tamam]'a tıklayın. Kitaplık içe aktarılır. Bu klasöre yeniyle eklenen dosyalar varsa, "Music Center for PC"yi bir sonraki ve bundan sonraki seferlerde başlattığınızda kitaplık otomatik olarak içe aktarılır.

  İletişim kutusu: Ses dosyalarını Music Center for PC uygulamasına aktar.

  Saklama konumunu belirterek kitaplıkları içe aktarma

  "Music Center for PC"yi ilk kez başlattığınızda bazı kitaplıkları içe aktaramazsanız bunları dosya konumunu belirterek içe aktarın.

  1. Dosya konumunu doğrulayın.

   "Media Go"yu başlatın, sonra [File] - [Add/Remove Media from Library] öğesini seçin. [Monitored Folders] listesinde, içe aktarmak istediğiniz kitaplığın konumunu onaylayın. Gerekirse saklama konumunu not edin. Sonra [OK]'e tıklayın ve "Media Go"yu kapatın.

  2. "Music Center for PC"yi başlatın.
  3. [Araçlar] menüsünden [Ayarlar]'ı seçin.
  4. [Dosyayı içe aktar]'a tıklayın ve sonra [Herhangi bir Klasör Ekle...]'ye tıklayın.
  5. Adım 1'de onayladığınız dosya konumu belirtin ve ardından [Tamam]'a tıklayın.
  6. [Tamam]'a tıklayın ve ayarlar penceresini kapatın.

   Belirtilen klasör kitaplık klasörüne eklenir. Sonra klasörün içeriği "Music Center for PC"ye aktarılır.

  İpucu

  • "Media Go" dışındaki uygulamaların kitaplıklarını da içe aktarabilirsiniz. Bu konuda açıklandığı gibi aynı prosedürü izleyin.
  • Kitaplık klasörüne yeni müzik dosyaları eklerseniz müzik dosyaları, "Music Center for PC" kitaplığına otomatik olarak eklenir.
   Ancak, bir müzik dosyası kitaplıktan önceden silindiyse, dosya içe aktarılabilir dosyaların dışında tutulur. Sonuç olarak müzik dosyası, dosya kitaplığa eklense bile "Music Center for PC" kitaplığı tarafından algılanmayabilir.
   Bu durumda, müzik dosyası dizini Windows Gezgini üzerinden sürükleyip bırakın. Müzik dosyasını kitaplığa bu şekilde yeniden ekleyebilirsiniz.