Music Center for PC

    İçerik arama

    Kenar çubuğunda [Kitaplığım] altındaki kategoriye göre anahtar kelime ile arama işlevini kullanarak hedef içeriği arayabilirsiniz.

    Arama kutusuna (A) bir anahtar sözcük girerseniz anahtar sözcüğü içeren içerik, listede görüntülenir.

    (Temizle) (B) öğesine tıkladığınızda girdiğiniz anahtar kelime silinir ve ilgili kategori listesi görüntülenir.