Music Center for PC

  İçerik aktarma kısıtlamaları

  • Aşağıdaki durumlarda bir hata mesajı gözükür ve aktarım başarısız olur:
   • "Music Center for PC" uygulamasının çalamadığı şarkıları aktarmaya çalıştığınızda.
   • WALKMAN® gibi ses cihazlarının desteklemediği şarkıları aktarmaya çalıştığınızda
   • Ses cihazının boş kapasitesi, aktarmaya çalıştığınız şarkının dosya boyutundan küçük olduğu zaman.
  • Şarkıların hedeflerini değiştirir veya silerseniz, şarkıları aktaramazsınız.
  • Veri aktarımı sırasında ses cihazını bilgisayardan ayırmayın. Verilerin bozulmasına veya arızalara yol açabilir.
  • İçerik aktarılırken bilgisayar, zamanlayıcı işlevini kullanarak uyku modu gibi etkin olmayan bir duruma geçemez.