• Music Center for PC
  • Kullanma
  • Çalma listesine şarkılar ekleme, çalma listesinin şarkı sırasını değiştirme ve çalma listesinden şarkılar silme
  Music Center for PC

  Çalma listesine şarkılar ekleme, çalma listesinin şarkı sırasını değiştirme ve çalma listesinden şarkılar silme

  Oluşturulan bir çalma listesine şarkılar ekleyebilir veya şarkıları çalma listesinden kaldırabilirsiniz.
  Şarkıları çalma listesinden silseniz bile kitaplıkta kalırlar. Şarkıları çalma listesine tekrar ekleyebilirsiniz.

  Çalma listesine şarkı ekleme

  1. İçerik listesindeki (A) çalma listesine eklemek istediğiniz bir şarkı için [menü] (B) simgesine tıklayın.

   İpucu

   • Birden fazla şarkı seçmek için her şarkıyı, [Ctrl] tuşunu basılı tutarak seçin.
   • Tüm şarkıları seçmek için [Ctrl] tuşunu basılı tutarak [A] tuşuna basın.
   • Bir şarkı aralığı seçmek için her şarkıyı, [Shift] tuşunu basılı tutarak seçin.
  2. [Çalma listesine ekle] öğesine tıklayın ve ardından şarkı eklemek istediğiniz çalma listesinin adını seçin.

   Çalma Listelerine bir şarkı eklediğinizde çalma listesinde aynı şarkı zaten mevcutsa bir uyarı görüntülenerek aynı şarkıyı kaydetmeyi veya kaydetmemeyi seçmenizi sağlar.

  Bir çalma listesindeki şarkı sırasını değiştirme

  1. Kenar çubuğunda [Kitaplığım] altından [Çalma Listeleri] öğesine tıklayın.
  2. Şarkı sırasını değiştirmek istediğiniz çalma listesine çift tıklayın.
  3. İçerik listesindeki şarkıların sırasını değiştirmek için şarkıları sürükleyip bırakın.

  Çalma listesinden şarkıları silme

  1. Kenar çubuğunda [Kitaplığım] altından [Çalma Listeleri] öğesine tıklayın.
  2. Çalma listesinden silmek istediğiniz şarkıları içeren bir çalma listesine çift tıklayın.
  3. İçerik listesinde silmek istediğiniz şarkı için [menü] öğesine tıklayın. Ardından [Çalma listesinden kaldır] öğesini seçin.

   İpucu

   • Birden fazla şarkı seçmek için her şarkıyı, [Ctrl] tuşunu basılı tutarak seçin.
   • Tüm şarkıları seçmek için [Ctrl] tuşunu basılı tutarak [A] tuşuna basın.
   • Bir şarkı aralığı seçmek için her şarkıyı, [Shift] tuşunu basılı tutarak seçin.
  4. [Evet] öğesine tıklayın.