Music Center for PC

  Bir çalma listesini silme

  1. Kenar çubuğunda [Kitaplığım] altından [Çalma Listeleri] öğesine tıklayın.
  2. Çalma listeleri listesinden, silmek istediğiniz bir çalma listesini seçin.

   İpucu

   • Birden fazla şarkı seçmek için her şarkıyı, [Ctrl] tuşunu basılı tutarak seçin.
   • Tüm şarkıları seçmek için [Ctrl] tuşunu basılı tutarak [A] tuşuna basın.
   • Bir şarkı aralığı seçmek için her şarkıyı, [Shift] tuşunu basılı tutarak seçin.
  3. [menü] öğesine tıklayın. Ardından [Çalma listesini sil] öğesini seçin.
  4. [Evet] öğesine tıklayın.

  İpucu

  • Çalma listesini veya çalma listesindeki şarkıları silseniz bile, şarkılar [Kitaplığım] içinde kalır.