Music Center for PC

  Şarkıların silinmesi

  1. Kenar çubuğundaki [Kitaplığım] (A) altında bir kategori seçin.
  2. Silmek istediğiniz bir şarkı seçin.

   İpucu

   • Birden fazla şarkı seçmek için her şarkıyı, [Ctrl] tuşunu basılı tutarak seçin.
   • Tüm şarkıları seçmek için [Ctrl] tuşunu basılı tutarak [A] tuşuna basın.
   • Bir şarkı aralığı seçmek için her şarkıyı, [Shift] tuşunu basılı tutarak seçin.
  3. Silmek istediğiniz şarkı için [menü(B) öğesine tıklayın.
  4. [Sil] öğesine tıklayın.

   Onay ekranı açılır.

  5. [Evet] öğesine tıklayın.

   Bilgisayarınızdan şarkı silmek istiyorsanız, [Ayrıca bilgisayardaki dosyayı/dosyaları sil] için bir onay işareti ekleyin.