Music Center for PC

  Kapak resimlerini veya sanatçı resimlerini kaydetme

  Şarkılara, çalma listelerine, albümlere vs. kapak resimleri kaydederek bu kapak resimlerinin söz konusu öğeler üzerinde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.
  Aynı şekilde, sanatçı resimlerini de kaydederek görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

  İpucu

  • Bir ses CD'sinden şarkı aktardığınızda, müzik bilgisi internet üzerinden otomatik olarak elde edilir.
   Kapak resimleri bulunduğu zaman, bunlar otomatik olarak kaydedilir.
  • Kapak resmi görselleri veya sanatçı resimleri için aşağıdaki dosya formatları desteklenir:
   • JPEG formatı (Dosya uzantısı: .jpg)
   • GIF formatı (Dosya uzantısı: .gif)
   • BMP formatı (Dosya uzantısı: .bmp)
   • PNG formatı (Dosya uzantısı: .png)

  Kapak resmi görsellerini veya sanatçı resimlerini manuel olarak kaydetme

  İpucu

  • Kapak resmi görüntülerini edinebilir ve bunları otomatik olarak kaydedebilirsiniz.
   Adım 4'te [Kapak resmi bul] öğesine tıklayın.
  1. Kaydetmek istediğiniz kapak resmi görselini veya sanatçı resmini hazırlayın.
  2. Kenar çubuğunda [Kitaplığım] altında bir kategori seçin.
   • Bir kapak resmini kaydetmek için:
    [Albümler] veya [Şarkılar] öğesini seçin.
   • Bir sanatçı resmi kaydetmek için:
    [Sanatçılar] öğesini seçin.
  3. Bir kapak resmi ya da bir sanatçı resmi kaydetmek istediğiniz şarkı, albüm veya sanatçı için [] öğesine tıklayın ve ardından [Özellikleri] öğesini seçin.
  4. [Kapak resmi] (A) ya da [Sanatçı fotoğrafı] (C) öğesini seçin ve ardından [Kapak resmini seç ...] (B) ya da [Sanatçı fotoğrafını kaydet] (D) öğesine tıklayın.
   • Bir kapak resmini kaydetmek için:
   • Bir sanatçı resmi kaydetmek için:
  5. Kapak resmi veya sanatçı resmi olarak kaydetmek istediğiniz görüntü dosyasını seçin.

  İpucu

  • Ayrıca, bir görüntü dosyasını [Özellikleri] ekranındaki [Kapak resmi] alanına ya da [Sanatçı fotoğrafı] sekmesine sürükleyip bırakarak da kapak resmi veya sanatçı resmi olarak kaydedebilirsiniz.

  Kapak resmi görsellerini veya sanatçı resimlerini değiştirme veya silme

  • Kapak resmi görsellerini veya sanatçı resimlerini değiştirmek için

   Kapak resmi veya sanatçı resmi kaydetmek için izlediğiniz prosedürü manüel olarak izleyerek kapak resmi ya da sanatçı resmini değiştirebilirsiniz.

  • Kapak resimlerini veya sanatçı resimlerini değiştirmek için

   [Kapak resmi] içinde [Sil] öğesine ya da [Özellikleri] ekranında [Sanatçı fotoğrafı] sekmesine tıklayın.