Music Center for PC

  Şarkıları bölme

  Bir şarkıyı iki şarkıya bölebilirsiniz.

  1. Kenar çubuğunda [Kitaplığım] altında bir kategori seçin.
  2. İçerik listesindeyken, bölmek istediğiniz şarkı için [] öğesine tıklayın ve ardından [Şarkıyı düzenle] – [Böl ...] öğesini seçin.

   [Böl] ekranı görüntülenir ve seçilen şarkı çalınmaya başlar.

  3. [Aşama 1] kaydırıcısını hareket ettirerek şarkıyı bölmek istediğiniz konumu belirleyin ve ardından [Bölüm puanları] öğesine tıklayın.

   Prova çalma işlemi, [Bölüm puanları] öğesini seçtiğiniz konumdan itibaren tekrar eder.
   Bölünen konumu sıfırlamak istiyorsanız, [Tekrar dene] öğesine tıklayın.

  4. Bölünen konuma ince ayar yapmak için [Aşama 2] kaydırıcısını hareket ettirin.

   Bölme konumu ayarlamak için çalma konumu kaydırıcısını sola veya sağa sürükleyin, ya da [-] veya [+]'ya tıklayın.

   Not

   • Gerçek bölme konumu ayarlanan bölme konumundan hafif kayabilir.
  5. [Böl] öğesine tıklayın.

   Şarkı bölünür.
   Bölünen şarkının ilk yarısı için adın sonuna "_1" eklenir. Bölünen şarkının ikinci yarısı için adın sonuna "_2" eklenir. Gerekirse şarkı adını değiştirin.

  Not