Music Center for PC

  Başka bir bilgisayara veri taşıma (Verilerin yedeğini alma/Geri yükleme yapma)

  "Music Center for PC" uygulamasını başka bir bilgisayarda kullanmak için, örneğin bilgisayarınızı değiştirdiğinizde, "Music Center for PC" içindeki verileri yeni bilgisayara taşıyın.
  Eski bilgisayarda verilerin bir yedek kopyasını kaydedin ve veriyi taşımak için yeni bilgisayarda geri yükleme yapın.

  İpucu

  • “Music Center for PC Ver. 2.1.0” uygulamasının yedekleme aracı bulunmaz. Gerekli dosyaları kopyalayarak yedekleyebilirsiniz.

  Verilerin yedeğini alma

  Müzik dosyalarını ve uygulama veri dosyaları kopyalayarak verileri yedekleyebilirsiniz.

  1. Yedekleme verileri için, istediğiniz bir konumda yeni bir klasör oluşturun.

   Verileri yeni bir bilgisayara geçirirken, harici bir HDD gibi harici medyalar için yeni bir klasör oluşturun.
   Bu açıklamalarda, yeni klasör "Yedek" olarak adlandırılmıştır.

  2. Müzik dosyalarını "Yedek" klasörüne kopyalayın.

   Ses CD'lerinden veya müzik servislerinden indirilen şarkılar için, müzik dosyalarını aşağıda belirtildiği gibi kopyalayın.

   Müzik dosyalarının konumu   Hedef olarak "Yedek" klasörü
   C:\Users\[Kullanıcı adı]\Müzik Yedek\[Kullanıcı adı]\Müzik
   C:\Users\Public\Music Yedek\Ortak\Müzik

   Not

   • Müzik dosyalarının konumunu değiştirirseniz, dosya yolunun orijinal konumla aynı olmasını sağlayarak "Yedek" klasörü altındaki bir klasöre kopyalayın.
   • Yukarıda açıklanan dışında başka klasörlerden alınan şarkılar için, müzik dosyalarının konumunu aşağıdaki sayfada belirtildiği gibi bulun, ardından müzik dosyalarını "Yedek" klasörüne kopyalayın.
  3. Uygulama veri dosyalarını "Yedek" klasörüne kopyalayın.

   Aşağıdaki üç klasörü "Yedek" klasörüne kopyalayın.

   • C:\Users\[Kullanıcı adı]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\db
   • C:\Users\[Kullanıcı adı]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\config
   • C:\Users\[Kullanıcı adı]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\fringe

  Not

  • Bazı kapak resimleri yeni bilgisayarda görüntülenmeyebilir.

  Yeni bilgisayarda verileri geri yükleme

  Müzik dosyalarını ve uygulama veri dosyalarını yedek verilerden geri yükleyebilirsiniz.
  "Music Center for PC" uygulamasının en son sürümünün yeni bilgisayarınızda kurulu olduğundan emin olun.

  1. Yeni bilgisayarda "Music Center for PC" uygulamasını başlatın ve ardından uygulamadan çıkın.
  2. Müzik dosyalarını "Yedek" klasöründen kopyalayın.

   Müzik dosyalarını aşağıdaki gibi kopyalayın.

   Kaynak "Yedek" klasörü   Yeni bilgisayardaki hedef konum
   Yedek\[Kullanıcı adı]\Müzik Aşağıdaki gibi bir klasör oluşturun ve klasöre kopyalayın.
   C:\Users\[Kullanıcı adı (kopyalanan kaynakla aynı)]\Müzik
   Yedek\Ortak\Müzik C:\Users\Public\Music

   Yedekleme yaptığınız zaman, yukarıda belirtilenler dışında başka klasörlere kopyalanan müzik dosyalarını, eski bilgisayarın orijinal konumu neyse yeni bilgisayarda aynı konuma kopyalayın.

  3. Uygulama veri dosyalarını "Yedek" klasöründen kopyalayın.

   Uygulama veri dosyalarını aşağıdaki gibi kopyalayabilirsiniz.

   Klasör adı   Yeni bilgisayardaki hedef konum
   db Aşağıdaki klasöre kopyalayıp dosyaların üzerine yazın.
   C:\Users\[Kullanıcı adı (Yeni bilgisayarda)]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\
   yapılandırma Aşağıdaki klasöre kopyalayıp dosyaların üzerine yazın.
   C:\Users\[Kullanıcı adı (Yeni bilgisayarda)]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\
   fringe Aşağıdaki gibi bir klasör oluşturun ve klasöre kopyalayın.
   C:\Users\[Kullanıcı adı (kopyalanan kaynakla aynı)]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\
  4. "Music Center for PC" uygulamasını başlatın ve verilerin geri yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.