Makale Kimliği : 00185320 / Son Değiştirilme Tarihi : 03.07.2019

TV'nizin bekleme moduna girmesini veya ekranın kararmasını önlemek için Eko ve Zamanlayıcı özelliklerini değiştirme

  Bir süre sonra TV bekleme moduna girerse veya ses duyulmaya devam ederken ekran kararırsa TV'nizin Eko ve/veya Zamanlayıcı ayarlarının düzenlenmesi gerekmektedir.

   

  1. Eko ayarları


  2. Zamanlayıcı ayarları

   

   

   

   

  1. Eko ayarları

   

   

   

   

  Sony Bravia'nın Android dışı TV'leri için: [Home Menu] (Ana Menü) > [Sistem Ayarları] > [Eko] > bölümüne gidip istediğiniz seçeneği belirleyin.

   

  Sony Android TV'ler için: HOME (Ana Menü) düğmesine basın >  [Ayarlar]* > [Güç] > [Eko] > bölümüne gidip istediğiniz seçeneği belirleyin.

  NOT: Android Oreo (OSV-O) için, ayarlar simgesi sağ üst köşede bulunur

  1-1. Güç Tasarrufu

  [Görüntü Kapalı] seçeneğini belirlediğinizde yalnızca ses duyulur.

  1-2. TV Boşta Bekleme

  TV, önceden belirlenen süre boyunca boşta olduğunda kapatılır.

  1-3. PC Güç Yönetimi

  PC giriş kaynağından 30 saniye boyunca sinyal gelmediğinde TV kapatılır.

  1-4. (Akıllı) Kullanım Sensörü

  Önceden belirlenen süre boyunca TV karşısında izleyici bulunmadığı algılanırsa TV sesi açık bırakılır ancak görüntü otomatik olarak kapatılır. Ayrıca Görüntü Kapalı modunda geçen 30 dakikanın ardından TV bekleme moduna geçer.

  Modele bağlı olarak sunulabilen Kullanım Sensörü, ortam sıcaklıklarını algılayabilir (eski modellerde) veya yüzleri tanıyabilir.

  [Kullanım Sensörü] özelliğini etkinleştirmek için HOME (Ana Menü) düğmesine basıp [Ayarlar] > [Sistem Ayarları] > [Eko] > [Kullanım Sensörü] öğesini seçin ve ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.

  [Strong] (Güçlü): Sensörün, yüz modelleri algılamamasından kısa bir süre sonra görüntü otomatik olarak kapatılır. Güç tüketimini etkili bir şekilde azaltmak için bu mod önerilir

  [Moderate] (Orta): Sensör, yüz modeli algılamadığında ekran geçici olarak karartılır veya önceden belirlenen süre boyunca hareket algılanmadığında görüntü kapatılır. Güç tüketimini azaltırken içeriği kaçırmamak için bu mod önerilir

  [Mild] (Hafif): Önceden belirlenen süre boyunca sensör, yüz modeli veya hareket algılamadığında görüntü kapatılır. TV kapanana kadar geçmesi gereken süreyi belirleyebilirsiniz. Temel düzeyde güç tasarrufuyla normal TV kullanımına devam etmek için bu mod önerilir

  [Kapalı]: [Kullanım Sensörü] özelliğini kapatır

  [Demo]: [Kullanım Sensörü] özelliğinin çalışma durumunu hızlıca kontrol eder

  [Görüntü Kapalı] (mevcutsa): TV ekranı kapanana kadar geçmesi gereken süre belirlenir. [Sensor Mode] (Sensör Modu) özelliği için [Mild] (Yavaş) seçeneği belirlendiğinde şu süreleri tercih edebilirsiniz: 60 / 55 / 50 / 45 / 40 / 35 / 30 / 25 / 20 / 15 / 10 /5

  [Auto Power Off] (Otomatik Güç Kapatma) (mevcutsa): Görüntü kapatıldıktan yaklaşık 30 dakika sonra TV otomatik olarak bekleme moduna geçer


  NOT: Görüntü kapanmadan önce [Picture will turn off soon due to Presence Sensor.] (Kullanım Sensörü nedeniyle görüntü birazdan kapatılacak.) mesajı gösterilir. [Strong] (Güçlü) veya [Demo] seçeneği belirlendiğinde bu mesaj gösterilmez.


  Olası sensör sorunları

  1. Sensör etkinleştirilmiyor

  • TV karşısındaki izleyici hareket etmezse sensör hiçbir şey algılamayabilir.
  • Sağ-sol ve yukarı-aşağı harekete duyarlı olan sensör, izleyicinin öne veya arkaya hareketine daha az duyarlıdır.
  • Sensörün algılama menzili, TV'nin konumuna, oda sıcaklığına ve aydınlatma koşullarına göre değişebilir.

  2. Sensör, istemeden etkinleştiriliyor

  • Sensörün önüne herhangi bir engel koymayın.
  • Sensör, duruma (ör. izleyici aşağı bakarken, hareketsiz şekilde uzanırken, yüz maskesi veya gözlük takarken) veya arka aydınlatmaya bağlı olarak, yüz modellerini algılamayabilir.

   

  2. Zamanlayıcı ayarları

   

  Ayrıca Zamanlayıcı ayarlarınız, TV'nin bekleme moduna girmesine neden olabilir.

  Sony Bravia'nın Android dışı TV'lerinde Saat/Zamanlayıcılar ayarlarına erişmek için [Home Menu] (Ana Menü) düğmesine basıp [Sistem Ayarları] > [Saat/Zamanlayıcılar] öğesini seçin.

   

  • [Zamanlayıcılı Açılma]: Belirlediğiniz saatte TV bekleme modundan çıkarılıp açılır
  • [Uyku Zamanlayıcısı]: Önceden belirlenen saatten sonra TV kapatılır. TV'yi kapatıp tekrar açtığınızda [Uyku Zamanlayıcısı] özelliği, [Kapalı] duruma getirilir
  • [Saat ayarı]: Saat manuel veya otomatik olarak ayarlanır

  Sony Android TV'lerde, [HOME] (Ana Menü) düğmesine basıp [Ayarlar]* > [Date & time] (Tarih ve saat) > [Automatic date & time] (Otomatik tarih ve saat) öğesini seçin

  NOT: Android Oreo (OSV-O) için, ayarlar simgesi sağ üst köşede bulunur