Music Center for PC

  Bir çalma listesi oluşturma (Music Center for PC Ver.1.0)

  Bir çalma listesi çalmak için toplanan şarkılardan oluşan bir listedir.
  Bir çalma listesi oluşturmak yalnızca favori parçalarınızı çalmanızı sağlar. Şarkıları istediğiniz sırayla da çalabilirsiniz.
  Çalma listelerini WALKMAN®'e aktarabilirsiniz.

  1. [Çalma Listesi] yanındaki [Oluştur ve Düzenle]'ye (A) tıklayın.
   [Oluştur ve Düzenle] seçildiği zamanki ekran görüntüsü. İşlemle ilgili ayrıntılar için gövde metnine bakın.

   Çalma listesi için düzenleme ekranı açılır.

  2. [Yeni]'ye (B) tıklayın.
   [Yeni] seçildiği zamanki ekran görüntüsü. İşlemle ilgili ayrıntılar için gövde metnine bakın.

   Yeni bir çalma listesi çalma listeleri listesine eklenir.

  3. İstediğiniz çalma listesinin adını girin.
  4. Oluşturulan çalma listesine şarkılar ekleyin.