Music Center for PC

  Bir çalma listesi oluşturma

  Bir çalma listesi, çalınacak şarkılardan oluşan bir şarkı listesidir.
  Bir çalma listesi oluşturmak, sadece favori şarkılarınızı çalabilmenizi sağlar. Şarkıları istediğiniz sırayla da çalabilirsiniz.
  Çalma listelerini WALKMAN® gibi bir ses cihazına aktarabilirsiniz.

  1. İçerik listesindeki (A) çalma listesine eklemek istediğiniz bir şarkı için [menü] (B) simgesine tıklayın.

   İpucu

   • Birden fazla şarkı seçmek için her şarkıyı, [Ctrl] tuşunu basılı tutarak seçin.
   • Tüm şarkıları seçmek için [Ctrl] tuşunu basılı tutarak [A] tuşuna basın.
   • Bir şarkı aralığı seçmek için her şarkıyı, [Shift] tuşunu basılı tutarak seçin.
  2. [Çalma listesine ekle] öğesine tıklayın ve ardından [Yeni oluştur …]'i seçeneğini seçin.

   [Yeni çalma listesi oluştur] ekranı açılır.

  3. Bir çalma listesi adı girin, ardından [Oluştur] öğesine tıklayın.
  4. Oluşturulan çalma listesine şarkılar ekleyin.

   Çalma Listelerine bir şarkı eklediğinizde çalma listesinde aynı şarkı zaten mevcutsa bir uyarı görüntülenerek aynı şarkıyı kaydetmeyi veya kaydetmemeyi seçmenizi sağlar.