Music Center for PC

  Şarkıları WAV veya FLAC formatında kaydetme

  1. Kenar çubuğunda [Kitaplığım] altında bir kategori seçin.
  2. İçerik listesinde WAV veya FLAC formatında kaydetmek istediğiniz şarkı için [] öğesini seçin. Ardından [Şarkıyı düzenle] öğesini seçin ve daha sonra [WAV formatında kaydedin…] veya [FLAC formatında kaydedin...] öğesini seçin.
  3. Görüntülenen ekranda dönüştürülen dosya için kaydetme hedefini belirtin ve [TAMAM] öğesini seçin.

  Not

  Dönüştürülecek bir dosya için kaydetme hedefi olarak Kitaplığım ayarı dışında başka bir yer belirtirseniz şarkı kütüphane içeriğinde gösterilmez. Dönüştürüldükten sonra şarkıyı içeri aktarmanız gerekir.