Music Center for PC

  Kısayol tuş listesi

  Klavye kısayolu
  Komut
  F1
  Yardım bilgilerini gösterir.
  F5
  Ekran görünümünü yeniler.
  F6 veya Ctrl + P
  Şarkıyı çalar veya duraklatır.
  F7
  Şarkıyı durdurur.
  F8
  Sesi açar veya kapatır.
  F9 veya Ctrl + aşağı ok
  Ses düzeyini azaltır.
  F10 veya Ctrl + yukarı ok
  Ses düzeyini artırır.
  Alt
  [Dosya] menüsünü gösterir.
  Alt + F4
  Görüntülenmekte olan ekranı kapatır veya çalışan programı sonlandırır.
  Delete
  Seçilen öğeyi siler.
  Ctrl + A
  İçerik listesindeki tüm şarkıları seçer.
  Ctrl + Shift + A
  Tüm şarkı seçimlerini iptal eder.
  Ctrl + C
  Düzenleme ekranında seçili metni kopyalar.
  Ctrl + E
  CD sürücüsünden diski çıkarır.
  • CD sürücülerine bağlı olarak diski çıkaramayabilirsiniz.
  Ctrl + F
  Anahtar sözcük araması için imleci giriş alanına taşır.
  Ctrl + N
  Yeni bir çalma listesi oluşturur.
  Ctrl + Shift + N
  Seçilen şarkılardan yeni bir çalma listesi oluşturur.
  Ctrl + O
  [Dosyayı İçe Aktar] ekranını görüntüler. Bir bilgisayardan şarkı seçip "Music Center for PC" uygulamasına aktarabilirsiniz.
  Ctrl + V
  Düzenleme ekranında kopyaladığınız veya kestiğiniz metni yapıştırır.
  Ctrl + X
  Düzenleme ekranında seçilen metni keser.
  Ctrl + sağ ok
  Sonraki şarkıyı çalar.
  Ctrl + sol ok
  Çalmakta olan şarkının başına götürür.
  ESC veya Geri
  Bir dizin yukarı gider.

  Not

  • Bazı bilgisayar üreticilerine bağlı olarak işlev tuşlarına atanan işlevleri daha yüksek önceliğe sahip olduğundan dolayı bazı durumlarda “Music Center for PC”de ayarlanan bir kısayol tuşunun işlevinden farklı bir işlem yapılabilir.