Makale Kimliği : 00223107 / Son Değiştirilme Tarihi : 28.07.2020

“Support by Sony” Gizlilik Politikası

  Bu Gizlilik Politikası “Support by Sony” (“Uygulama”) için geçerlidir. Bu Uygulama, Sony ürünleriniz hakkında çeşitli destek bilgilerine erişmenizi sağlar. Donanım yazılımı güncelleme bildirimlerini alarak, kılavuzlar ve Soru-Cevap bölümü dahil olmak üzere çeşitli destek materyallerini görüntüleyerek ürününüzden en yüksek verimi alabilirsiniz.

  Bu Gizlilik Politikasında “SONY”, “biz” ve “bizim” kelimeleri Sony Marketing Inc. şirketini ifade eder. Bu Gizlilik Politikası; hangi tür kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı, verileri kimlerle paylaştığımızı, verileri diğer ülkelere/bölgelere nasıl aktardığımızı, verileri ne kadar süreyle sakladığımızı, haklarınızın ve seçeneklerinizin neler olduğunu ve sorularınız olduğu takdirde bize nasıl ulaşabileceğinizi açıklar.

  1. Kilit Noktaların Özeti

  2. Support by Sony uygulamasını kullanımınız sırasında toplanan veriler

  SONY aşağıda açıklanan bilgi ve verileri toplar ve kullanır. Bu bilgilerin bazıları içinde bulunduğunuz yargı alanında uygulanan yasalar kapsamında kişisel veriler olarak değerlendirilebilir (bir bütün olarak “Toplanan Veriler” olarak adlandırılacaktır) ve Uygulamayı kullanımınız sırasında otomatik olarak toplanır.

  (i) Uygulamanın yüklü olduğu cihaz hakkındaki bilgiler (“Uygulamanın Yüklü Olduğu Cihaz”):

  • Cihaz kimliği, model adı, üreticinin adı
  • İşletim Sistemi ve İşletim Sistemi sürümü
  • Dil kodu, ülke ya da bölge, saat dilimi

  (ii) Uygulama ile ilgili bilgiler:

  • Uygulama bilgileri (uygulama kimliği, uygulama sürümü)
  • Uygulamanın Yüklü Olduğu Cihazdaki kullanım durumu ve kullanım geçmişine ait bilgiler

  (iii) Support by Sony Uygulaması üzerinde yer alan bilgileriniz:

  • Donanım yazılımlarına ait güncelleme bildirimleri almak istediğiniz ürünler ile ilgili bilgiler, “Hedef Model” (model adı, satın alma tarihi)
  • Güncelleme bildirimlerini almaya yönelik ayar bilgileri

  Yukarıda belirtildiği şekilde otomatik olarak toplanan veriler bir Cihaz Kimliği ile birlikte yüklenecektir. Cihaz Kimliği, Uygulamanın yüklendiği cihazlara atanan benzersiz bir numaradır. Bu, belli bir cihaz üzerinden alınan verilerin diğer cihazlardan alınan verilerden ayırt edebilmemizi sağlar.

  SONY, yukarıda belirtilen Toplanan Veriler’i aşağıda Bölüm 3’te yer alan amaçlar doğrultusunda, Uygulama’nın özellik ve işlevlerini size sunmamız için bu amaçları gerçekleştirebilmemizde kesin olarak gerekli olduğu durumlarda kullanılır.

  3. SONY bilgilerinizi nasıl kullanır?

  SONY Uygulama aracılığıyla Toplanan Verilerinizi burada yer alan amaçlar doğrultusunda işler:

  (Şüphelerden kaçınmak için, SONY donanım yazılımı güncelleme bildirimlerini almak, kılavuzları ve Soru-Cevap bölümü dahil olmak üzere çeşitli destek materyallerini görüntülemek gibi asgari işlevleri sunmak için Toplanan Verilerin hiçbirini işlemez. Bu faaliyetler Uygulamanın Yüklü Olduğu Cihazın işletim sisteminde gerçekleşir. Bunun için Toplanan Verilerin hiçbiri SONY’ye aktarılmaz.)

  (1) Uygulama güncellemelerinin bildirilmesi

  Uygulamanın Yüklü Olduğu Cihazda Uygulama’yı her başlatışınızda, Uygulama SONY’nin sunucularına bir “istek” göndererek Uygulama için bir güncelleme olup olmadığını sorgular. Güncellemenin olması durumunda güncelleme bilgisini size bildirir. Bunun için, sadece uygulama sürümü bilginizi kullanırız.

  SONY’nin Uygulamanıza ya da İlişkili Cihaza güncellemeleri ulaştırabilmek amacıyla uygulama sürümü verilerinizi işlemek için kullandığı yasal dayanağın, kabul etmiş olduğunuz Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi olduğunu lütfen unutmayın.

  (2) Uygulamada kayıtlı ürünlerle ilgili güncellemelerin bildirilmesi

  Uygulama, Uygulamaya kaydettiğiniz ürünlerle ilgili donanım güncellemeleri hakkında sizi bilgilendirir. Bunun için aşağıdaki veriler kullanılır:

  • Cihaz kimliği
  • Güncelleme bildirimlerini almak için Hedef Model bilgileri (model adı, satın alma tarihi)
  • Güncelleme bildirimlerini almaya yönelik ayar bilgileri

  SONY’nin Cihazınızın Kimliği, Hedef Model bilgileri, ayar bilgileri verilerinizi işlemek için kullandığı yasal dayanağın, Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi olduğunu lütfen unutmayın.

  (3) SONY’nin ürün ve hizmetlerini iyileştirmek/geliştirmek

  “Kabul et ve devam et” seçeneğini seçtiğinizde SONY, yukarıda Bölüm 2’de belirtilen Toplanan Verilerin tamamını SONY’nin mevcut ve gelecek ürün ve hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmek için kullanır. Ürün iyileştirme ve/veya geliştirme; İlgili Cihazın (Uygulamanın Yüklü Olduğu Cihaza bağlanan ve Uygulama tarafından algılanan ya da Uygulamaya kaydedilen cihaz hakkındaki bilgiler) teknik işlevlerine yönelik bir iyileştirme olabileceği gibi ürünün daha rahat kullanılabilirliğine ilişkin de olabilir. Bu tür ürün iyileştirme veya geliştirmeleri sadece “genel" bir seviyede yapılır, tekil kullanıcı düzeyinde yapılmaz. Dolayısıyla belirli kullanıcılar hedef alınmaz. Buna uygulama kullanımına ait günlüklerin ayrıntılı olarak incelenmesi,

  - arızalar ya da teknik sorunlar belirlediğimizde, uygulamamızı tamamlayıcı, kullanışlı ve yeni işlevler eklenmesi (örn. Bağlantı sorunlarını çözmek için eklenen yeni bir işlev) ya da
  - kullanıcı deneyiminize değer katmak için, varsayılan ayarların ya da diğer ayarların değiştirilerek belli ayar ya da işlevlerin öne çıkarılması veya belli işlevlerin durdurulması dahildir.

  SONY’nin Toplanan Verileri SONY’nin ürün ve hizmetlerini iyileştirmek veya geliştirmek için işlemesinde yasal dayanağının AB yasaları uyarınca (Madde 6 (1) (a) Genel Veri Koruma Yönetmeliği) alınmış olan onayınız olduğunu lütfen unutmayın.

  SONY, Support by Sony uygulamasında gömülü olan üçüncü taraf modül ya da modüller aracılığıyla bilgi toplayabilir ve bu bilgileri aşağıda açıklandığı şekilde kullanabilir:
  *Bu kapsamda toplanan bilgiler her modülün sağlayıcısına otomatik olarak da gönderilebilir.

  • SONY (1)(2)(3) numaralı maddelerde açıklanan amaçlarla ve [AWS Mobile SDK (Amazon Web Services, Inc.)] aracılığıyla “Uygulama kullanım geçmişi bilgilerini” ve “Son Nokta ARN” bilgilerini toplayabilir.
  • SONY (1)(2) numaralı maddelerde açıklanan amaçlarla ve [Google API (Google, Inc.)] aracılığıyla “Cihaz Kimliği” ve “Bildirim Belirteci” bilgilerini toplayabilir.

  Uygulama içinde istediğiniz zaman “Ayarlar” > “Ürün ve hizmetleri iyileştirmek için kişisel verilerin kullanılmasını kabul et” öğesine giderek onayınızı geri alabilirsiniz.

  4. Bilgilerinize başka kim erişebilir?

  Aşağıda açıklandığı şekilde, SONY’ye sunulan ya da SONY tarafından saklanan bilgileriniz Sony Corporation grubunun bünyesindeki diğer şirketler ya da üçüncü taraflarca da kullanılabilir:

  SONY’nin Bağlı Şirketleri
  Toplanan Veriler, yukarıda 3(3) bölümünde açıklandığı üzere, ürün iyileştirme/geliştirme amacıyla sadece toplu ve anonim düzeyde SONY’ye Bağlı Şirketler ile paylaşılabilir ve bu şirketlerce kullanılabilir. SONY’ye Bağlı Şirketler SONY'nin ana şirketi olan Sony Corporation ve Sony Corporation tarafından kontrol edilen diğer tüzel kişilikler anlamına gelebilir. SONY ve SONY’ye Bağlı Şirketlerden bir bütün olarak “SONY Grup” olarak bahsedilecektir. Bu bağlamda “kontrol” kelimesi, söz konusu şirketin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak oy haklarının en az yüzde ellisine (%50) sahip olmak ya da bu tüzel kişiliklerin yönetim kararlarını kontrol etme gücüne sahip olmak anlamına gelir.

  Hizmet Sağlayıcılar
  SONY ve SONY’ye Bağlı Şirketler, Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda Toplanan Verileri onların yerine işlemesi için işleyiciler/hizmet sağlayıcılar gibi üçüncü taraf yüklenicileri kullanabilir. Bu tür üçüncü taraflar, BT hizmeti sağlayıcılar veya veri barındırma hizmeti sağlayıcıları dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

  İşin Devredilmesi
  SONY veya SONY’ye Bağlı Kuruluşlar yürüttükleri işin tamamını veya bir kısmını satar ya da devrederse, Toplanan Veriler SONY ya da SONY’ye Bağlı Kuruluş tarafından işin devredilmesi kapsamında satın alan ya da devralan tarafa aktarılır. Bu tür bir işlem yapılmadan önce Toplanan Verilerin gizliliğini sağlamaya devam edeceğiz ve söz konusu işlemden sonra Toplanan Verileri makul şekilde uygulanabilir en kısa sürede sileceğiz.

  Hükûmet Yetkilileri / Emniyet Güçleri
  Uygulanabilir yasalar gerektirdiği takdirde kişisel veriler hükûmet yetkililerine ya da emniyet güçlerine açıklanabilir.

  Bağlı Olmayan Diğer Üçüncü Taraflar
  Kişisel verileri; yasal haklarımızı kullanmak (örn. Kullanım şartlarına uyumu sağlamak) ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmemize yardımcı olmaları için denetleyicilere ya da avukat, vergi uzmanı gibi benzeri harici danışmanlara açıklayabiliriz.

  5. Verilerin Saklanması, Bilgilerinizin Yönetilmesi

  Toplanan Verileri, uygulamaları kullandığınız müddetçe ve Uygulamayı en son kullanımınızdan sonra 24 ay süreyle saklayacağız. Toplanan Verilerin bazılarının ya da bir kısmının Uygulamanın düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gerekli olabileceğini ve yasalar uyarınca bazı verileri saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın. SONY’nin Toplanan Verilere artık ihtiyaç duymadığı noktada veriler SONY kurum içi bilgi güvenliği politikalarına uygun olarak imha edilecek veya kimlik bilgilerini içermeyecek hale getirilecektir.

  6. Bilgilerinizin uluslararası aktarılması ve işleme onayı

  Toplanan Veriler, Bölüm 3’te açıklanan amaçlar doğrultusunda, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) dışındaki ve/veya ikamet ettiğiniz ülke/bölge dışındaki ülke ya da bölgelere, özellikle Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılabilir, bu ülke ya da bölgelerde işlenebilir ya da saklanabilir.

  Bilgilerin bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlar doğrultusunda Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) dışına çıkartılarak bize ya da üçüncü taraflara aktarıldığı durumlarda, söz konusu ülke ya da bölgelerde Avrupa veri koruma kanunlarına benzer güvenlik yasaları olmaması durumunda, kişisel verilerinizin bu ülke ya da bölgelerde yeterli seviyede korunduğundan emin olmak için uygun önlemleri alacağız. Özellikle Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış olan standart sözleşme hükümlerini ya da uygun bir Gizlilik Kalkanı sertifikasını kullanabiliriz. Toplanan Verilerin Japonya'ya aktarılması durumunda, yeterli veri koruma seviyesi Avrupa Komisyonu’nun yeterlilik kararı ile teyit edilmiştir.

  7. Güvenlik

  SONY, bilgilerinizi kaybolma, hatalı kullanım veya değiştirilmeye karşı korumak için makul güvenlik tedbirlerini alır. Bilgilerinizi korumak için elimizden geleni yapsak da uygulama aracılığıyla iletilen bilgilerin ya da sistemlerimizde veya üçüncü taraf yüklenicilerimizin sistemlerinde saklanan bilgilerinizin mutlak güvenliği konusunda herhangi bir garanti ya da teminat sunamayız.

  8. Çocuklar Hakkındaki Politikamız

  SONY, çocuklar hakkındaki kişisel bilgilerin toplanması, saklanması veya kullanımına ilişkin Birleşik Devletler’de Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası ve diğer ülkelerdeki uygulanabilir yerel mevzuat dahil olmak üzere uygulayabilir tüm yasa ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder. Bu Uygulama, genel kitlelerin kullanımı içindir. 16 yaşından küçük çocuklardan kişisel bilgileri toplamayı amaçlamaz ve bunları kasten toplamaz. Velisi ya da vasisi olduğunuz bir çocuğun sizin onayınız olmadan bize kişisel verilerini verdiğini düşünüyorsanız aşağıda belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçmelisiniz. (Bölüm 11)

  9. Gizlilik Hakları

  Bazı ülkelerde/bölgelerde SONY ya da SONY’ye Bağlı Kuruluşların sizinle ilgili olarak sakladığı Toplanan Verilere ilişkin bazı haklarınız bulunmaktadır. Bu haklara, SONY ya da SONY’ye Bağlı Kuruluşların sizinle ilgili olarak sakladığı Toplanan Verilerin bir kopyasını talep etmek veya söz konusu Toplanan Verilerin SONY ya da SONY’ye Bağlı Kuruluşlardan değiştirilmesini, temizlenmesini, imha edilmesini, silinmesini, daha fazla işlenmesinin engellenmesini/kısıtlanmasını ve/veya kullanılmasını ya da hatalı olması durumunda düzeltmesini talep etmek dahildir. Ayrıca Toplanan Veriler’e ait bazı türdeki bilgileri size ya da sizin tarafınızdan görevlendirilmiş bir kuruluşa, yapılandırılmış ve makine tarafından okunabilir biçimde sunmamızı talep etme hakkınız olabilir. Toplanan Verilerin bazı koşullarda işlenmesine itiraz etme hakkınız da bulunabilir. (Özellikle verileri işlememiz için sözleşmeye bağlı ya da yasal bir gereksinimimizin bulunmadığı durumlarda) Talebinizin yerine getirilmesi başka bir kişi hakkındaki kişisel verilerin açıklanmasını gerektirmesi ya da yasalar gereğince veya meşru çıkarlarımız doğrultusunda saklamamız gereken Bilgileri silmemizi istemeniz gibi durumlarda bu haklar sınırlı olabilir. Bu haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen aşağıda 11. İletişim Bilgileri kısmında açıklandığı gibi bizimle iletişime geçin.

  10. Değişiklikler

  SONY'nin Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik yapıldığında SONY değişiklik bildirimini Uygulama üzerinden size belirgin bir şekilde iletecektir. Uygulama içinde “Ayarlar” > “Gizlilik Politikası” öğesini seçerek en güncel Gizlilik Politikasını istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz.

  11. İletişim Bilgileri

  Bu Gizlilik Politikası hakkında sorularınız ya da endişeleriniz varsa ya da Toplanan Verilerle ilgili olarak sahip olduğunuz yasal bir hakkı kullanmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişim kurun.

  AB’de yaşıyorsanız: Sony Marketing Inc. bir Japon şirketidir ve Toplanan Verileri kontrol etmektedir. AB’deki temsilcimiz Sony Europe BV bir Hollanda şirketidir. İş adresi Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddorp, Hollanda’dır. Verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin endişeleriniz varsa privacyoffice.SEU@sony.com adresine e-posta göndererek AB temsilcimizle iletişim kurabilirsiniz. Sony Europe BV şirketiyle yukarıdaki adrese veya şu adrese yazarak da iletişim kurabilirsiniz: The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Birleşik Krallık. Ya da http://sony-europe.com adresinden yerel Sony şirketinizle iletişim kurabilirsiniz.

  Birleşik Krallık’ta yaşıyorsanız: Sony Marketing Inc. bir Japon şirketidir ve Toplanan Verileri kontrol etmektedir. Birleşik Krallık’taki temsilcimiz Sony Europe BV’dir ve bir Hollanda şirketidir. Birleşik Krallık ofisinin adresi: The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Birleşik Krallık. Verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin endişeleriniz varsa privacyoffice.SEU@sony.com adresine e-posta göndererek BK temsilcimizle iletişim kurabilirsiniz. Aşağıdaki adrese yazarak da iletişim kurabilirsiniz: The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Birleşik Krallık. Ya da yerel Sony şirketinizle iletişim kurabilirsiniz http://sony-europe.com.

  12. Gizlilik Hakları (AEA ve Kaliforniya/Diğer ABD Eyalet Gizlilik Hakları dahil)

  AEA içinde yer alan ülkeler dahil bazı ülkelerde Sony’nin  sizinle ilgili olarak sakladığı kişisel bilgilere ilişkin bazı haklarınız bulunmaktadır. Bu haklar şunları içerebilir: sizinle ilgili olarak sakladığımız kişisel bilgilerin bir kopyasını talep etmek ve/veya hatalı olması durumunda Bilgiyi düzeltmemizi, değiştirmemizi, silmemizi istemek. AEA içinde yer alan ülkeler dahil bazı ülkelerde, bazı türde Bilgileri yapılandırılmış ve makine tarafından okunabilir bir formatta size sağlamamızı talep edebilir ve söz konusu verileri başka bir kontrolörle paylaşmamızı (iletmemizi) de isteyebilirsiniz. Talebinizin yerine getirilmesi başka bir kişi hakkındaki kişisel verilerin açıklanmasını gerektirmesi ya da yasalar gereğince veya meşru çıkarlarımız doğrultusunda saklamamız gereken Bilgileri silmemizi istemeniz gibi durumlarda bu haklar sınırlı olabilir. Bu haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen yukarıda Bölüm 11’de açıklandığı gibi bizimle iletişime geçin.

  SONY Grubu’nun AB’de Yaşayan Kişilere Sunduğu Gizlilik Hakları
  AB ya da AET dahilinde yaşıyorsanız, Toplanan Verileriniz hakkında Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 15-18 ve Madde 19-21 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

  • Toplanan Verilerinize erişme (ve bir kopyasını isteme) hakkınız vardır (GDPR Madde 15); Toplanan Verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya kısıtlanmasını (herhangi bir etkin işleme söz konusuysa) işleme sürecinin durdurulmasını talep etme hakkınız vardır (GDPR Madde 16 - 18). Ayrıca, bir sözleşme kapsamında ya da onay vererek bize sunduğunuz Toplanan Verileri yapılandırılmış ve makine tarafından okunabilir bir formatta talep etme ya da bu Toplanan Verileri başka bir kontrolörle paylaşmamızı (iletmemizi) isteme hakkınız bulunmaktadır (GDPR Madde 20).
  • Toplanan Verilerinizin bazı koşullarda işlenmesine itiraz etme hakkınız da bulunabilir. (Özellikle verileri işlememiz için sözleşmeye bağlı ya da yasal bir gereksinimimizin bulunmadığı durumlarda ya da verileri doğrudan pazarlama amacıyla kullandığımız durumlarda - GDPR Madde 21)
  • Onayınızın istendiği tüm durumlarda istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz. (GDPR Madde 7, Paragraf 3) SONY’ye verilerinizi işlemesi için verdiğiniz onayı geri çekmek isterseniz, bu işlem o aşamada zaten gerçekleşmiş olan hiçbir işlemi etkilemez.

  Talebinizin yerine getirilmesi başka bir kişi hakkındaki kişisel verilerin açıklanmasını gerektirmesi ya da yasalar gereğince veya meşru çıkarlarımız doğrultusunda saklamamız gereken verileri silmemizi istemeniz gibi durumlarda bu haklar sınırlı olabilir. Bu haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

  Yaşadığınız, çalıştığınız ya da bir veri koruma ihlalinin gerçekleştiğini düşündüğünüz ülke ya da bölgede verilerin korunmasında yetkili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkınız da bulunmaktadır. Ancak Toplanan Verileri kullanımımız hakkındaki soru ve endişeleriniz konusunda size yardımcı olabileceğimizi umuyoruz.

  Son Güncelleme: 25.06.2020