Makale Kimliği : 00192307 / Son Değiştirilme Tarihi : 13.03.2024Yazdır

Sony Android TV veya Google TV'yi ayarlama veya ayarları yeniden düzenleme: Kablo/Karasal (Anten)/Analog

  Başlamadan önce

  Uzaktan kumanda ok düğmeleriUzaktan kumanda ok düğmeleri
  TV menünüzde gezinmek için uzaktan kumandanızın üzerindeki ok düğmelerini kullanın."Artı" düğmesine basarak seçenekleri belirleyin. Bu, uzaktan kumandanızın dairesel Menü bölümünün ortasındaki yuvarlak düğmedir.

  Dijital ayar

  Google TV

  1. Uzaktan kumandadan Quick Settings düğmesine basın.
   • Alternatif olarak, kumandanızdaki ok düğmelerini kullanarak ekranın üst kısmındaki sekmelere gidip listenin sonuna kadar sağa doğru ilerleyebilirsiniz. Listeden Settings (Ayarlar) öğesini seçin.
  2. Settings (Ayarlar) öğesini seçin.
  3. Channel & Inputs (Kanallar ve Harici Girişler) → Channels (Kanallar) → Channel setup (Kanal kurulumu) → Auto tuning (Otomatik ayar) → Digital* (Dijital) öğesini seçin.
   • (*) Hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak Digital (Dijital) yerine başka bir seçenek belirlemeniz gerekebilir.
   • Auto tuning (Otomatik ayar) öğesini seçtikten sonra TV'niz bir PIN kodu [English] isteyebilir.
  4. Set up (Kurulum) öğesini seçin.
  5. Dijital kanal taramasını başlatın ve Next (İleri) öğesini seçin.

  Not: Ayarlamanın ardından bir kanalı seçtiğinizde "Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted" (Seçilen kanal karışmış veya kodu çözülemiyor. Lütfen CA modülünün ve akıllı kartın düzgün bir şekilde yerleştirildiğini kontrol edin) mesajı gösterilirse hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak CI+ Modülü'nü (CAM kartı) TV'nin arkasındaki yuvaya yerleştirmeniz gerekebilir.


  Android TV

  1. Uzaktan kumandadan [HOME] düğmesine basın.
  2. Settings (Ayarlar) öğesini seçin.
  3. Sonraki adımlar, TV menüsü seçeneklerinize bağlıdır:
   • Sonraki adımlar, TV menüsü seçeneklerinize bağlıdır. Bir PIN kodu belirlediyseniz TV'niz bu kodu girmenizi isteyebilir.
    • Watching TV (TV İzleme) → Channel setup (Kanal kurulumu) → Auto tuning (Otomatik ayar) → Digital (Dijital) öğesini seçin.
    • Watching TV (TV İzleme) → Channels (Kanallar) → Channel setup (Kanal kurulumu) → Auto tuning (Otomatik ayar) → Digital (Dijital) öğesini seçin.
    • Watching TV (TV İzleme) → Channels (Kanallar) → Channel setup (Kanal kurulumu) → Digital setup (Dijital kurulum) → Digital tuning (Dijital ayar) → Digital auto tuning (Dijital otomatik ayar) öğesini seçin.
    • Channel setup (Kanal kurulumu) → Digital setup (Dijital kurulum) → Digital tuning (Dijital ayar) → Digital auto tuning (Dijital otomatik ayar) öğesini seçin.
  4. "Do you want to start Auto Tuning?" (Otomatik Ayar işlemine başlamak istiyor musunuz?) mesajını gördüğünüzde Yes (Evet) öğesini seçin. Bazı TV'ler PIN kodu veya onay ister.
  5. Antenna (Anten) (Karasal) veya Cable (Kablo) öğelerinden birini seçin.
   Anten seçeneğini belirlediğinizde Anten için otomatik ayar işlemi başlatılır
  6. Önceki adımda Cable (Kablo) öğesini seçtiyseniz Cable tuning (Kablo ayarı) menüsü açılır.
   Yayın sağlayıcınızdan aldığınız belirli ağ parametrelerine göre, manuel olarak Scan Type (Tarama Türü), Frequency (Frekans) veya Network ID (Ağ Kimliği) seçeneğini belirleyebilirsiniz.
   Hiçbir parametre almadıysanız varsayılan ayarları kullanmanızı öneririz:
   • Operator (Operatör): Listeden yayın sağlayıcınızın adını seçin
   • Network ID (Ağ Kimliği): Auto (Otomatik)
   • Frequency (Frekans): Auto (Otomatik)
   • Scan type (Tarama türü): Quick scan (Hızlı tarama)
  7. Taramada hiçbir kanal veya kanalların tümü bulunmuyorsa Scan Type (Tarama Türü) ayarını Tam Tarama olarak değiştirebilirsiniz.
   ÖNEMLİ: TV'nizi ayarlamak için Full scan (Tam tarama) öğesini seçtiğinizde bu işlem en az bir saat sürebilir. Kablo ayarı prosedürüyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşıyorsanız lütfen sağlayıcınıza danışın. Sağlayıcınız, farklı ayarlar kullanıyor olabilir.
  8. Start (Başlat) öğesini seçerek devam edin.
  9. TV'de ayarlama işlemi başlatılır. İşlem tamamlandıktan sonra onay mesajı görüntülenir.

  Not: Ayarlamanın ardından bir kanalı seçtiğinizde "Signal cannot be decoded" (Sinyal kodu çözülemiyor) mesajı gösterilirse hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak CI+ Modülü'nü (CAM kartı) TV'nin arkasındaki yuvaya yerleştirmeniz gerekebilir.


  Analog ayarlama

  Google TV

  Android TV


  Notlar: